Nieuwsbrief Eerlijk over Heesch West

2 september 2019

 
 

Header Eerlijk over Heesch West

 
 

In deze nieuwsbrief

  • 1300 inspraakreacties op plannen Heesch West - hoe nu verder?
  • Gemeenteraden aan zet
  • Kom ook op 5 september naar Oss
  • Inspraakavond 11 september in Heesch
  • In de media
 
 

1300 inspraakreacties op plannen Heesch West - hoe nu verder?

Wij zijn heel blij met de grote hoeveelheid inspraakreacties die bij de gemeenten zijn binnengekomen op de plannen voor Heesch West. Want de gemeenten hadden het (expres?) niet gemakkelijk gemaakt door vlak voor de vakantieperiode een zeer ingrijpend en omvangrijk plan te presenteren met een inspraakperiode die midden in de vakantie afliep. Met vereende krachten hebben we een deel van de slapende burgers wakker geschud en zij hebben hun zorgen gedeeld.

De vraag is nu: wat gaat er met dit duidelijke signaal gebeuren? Hoe gaan de bestuurders en raadsleden de zorgen van de steeds groter wordende groep inwoners van Heesch, Vinkel, Geffen, Oss en Nuland wegnemen?

Dat was de hoofdvraag van het informeel overleg op 28 augustus tussen vertegenwoordigers van de GR (Gemeenschappelijke Regeling), dorpsraden en Eerlijk over Heesch West. Hier hebben wij namens de bezorgde bewoners gepleit voor een zorgvuldige behandeling en beantwoording van alle ingediende inspraakreacties en een open gesprek over alle zorgpunten. De GR heeft toegezegd om op basis van de inventarisatie van de reacties een voorstel aan ons te doen voor de communicatie met de omwonenden, die nu de hoogste prioriteit heeft. Dit voorstel zal voor 1 oktober aan ons worden voorgelegd voor advies.

 
 

Gemeenteraden aan zet

Nu de inspraaktermijn is verstreken, is het aan de gemeenteraden Den Bosch, Oss en Bernheze om zich te verdiepen in de plannen voor Heesch West en de zorgen die er leven bij de bewoners. In de komende maanden staat Heesch West regelmatig op de agenda van verschillende commissievergaderingen. Hier moeten wij ons als bewoners steeds laten horen!

Dat is goed gelukt op 19 augustus in Den Bosch, waar zes insprekers en zestig supporters hun zorgen uitten. Lees het verslag hiervan in Brabants Dagblad.

Inspreken tijdens vergadering 19 augustus 2019
 
 

Kom ook op 5 september naar Oss

De adviescommissie Ruimte vergadert op 5 september over de plannen voor Heesch West. Namens de bezorgde bewoners zullen Henk Suppers en Ine van den Berg uit Geffen inspreken. Steun hen en kom om 19.00 uur allemaal naar het gemeentehuis in Oss! De vergadering begint om 19.30 uur in de Raadzaal (Raadhuislaan 2, Oss). Voor wie wil verzamelen we om 18.30 uur op Pastoor Vogelplein te Vinkel.

 
 

Inspraakavond 11 september in Heesch

Op 2 juli hebben we weten te voorkomen dat de gemeenteraad van Bernheze haar vetorecht voor de plaatsing van windmolens zou weggeven. Op 11 september zullen wij tijdens de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Zaken onze stem laten horen en toelichten waarom dit vetorecht zo belangrijk is voor een eerlijker besluitvorming over Heesch West. De vergadering is om 19.30 in de Raadzaal van het gemeentehuis in Heesch, De Misse 6. We verzamelen hier om 19.00 uur voor de ingang.

 
 

In de media

  • Ruim 1300 bezwaren op Heesch West. Lees het artikel in het BD.
  • Emoties over Heesch West. Bekijk de reportage op Dtv Nieuws
Voor overige nieuwsberichten zie de nieuwspagina op onze site. Lees ook de voorgaande nieuwsbrieven Eerlijk Over Heesch West