Nieuwsbrief: Eerlijk over Heesch West

26-05-2021

In deze nieuwsbrief:

  • Ja, we hebben bezwaren tegen Heesch West, want
  • Uitkomst enquête onder omwonenden Heesch West
  • Online bijeenkomst verkeer donderdag 27 mei
  • Terugkijken (online) bijeenkomsten
  • Laatste stand van zaken planning
  • In de media
 
 

Header

 
 

Ja, wij hebben bezwaren tegen Heesch West, want

File

Luchtkwaliteit wordt nog veel slechter

In Noordoost-Brabant deelt het coronavirus keiharde klappen uit. Van de tien zwaarst getroffen gemeenten liggen er zeven in de streek die tien jaar geleden ook geteisterd werd door Q-koorts. Onderzoekers/wetenschappers zien overtuigend verband tussen Brabantse coronadoden en de slechte luchtkwaliteit. Deze conclusies zijn zeer zorgelijk. Daarom heeft staatsecretaris Stientje van Veldhoven op 15 maart het Schone Lucht-akkoord gesloten met de gemeenten Oss, Bernheze en Den Bosch. Het akkoord belooft 50% gezondheidswinst door verbetering van luchtkwaliteit. Dat is een mooi streven van de gemeentes. Maar hoe willen ze dit bereiken met het industrieterrein Heesch-West op komst?

Het geplande industrieterrein zal met onder andere categorie 5.1 stank en gevaarlijke stoffen uitstoten. Daarbij tellen we op de uitstoot van naar schatting 7000 (vracht)auto’s per dag en de fijnstof van dagelijks woon-werkverkeer en de files die zullen ontstaan.

Goochelen met getallen

Er zijn in onze regio geen vaste meetstations. Toch zegt de projectleider van het industrieterrein dat de normen niet worden overschreden. Er wordt dus gegoocheld met getallen om ons te doen geloven dat de Europese norm gehaald wordt. En dan spreken we nog niet over de reductie van 50% ten opzichte van de huidige situatie.

Dus maak in juni bezwaar tegen het geplande industrieterrein Heesch West. Over enkele weken gaat het Ontwerpbestemmingsplan in procedure. Het gaat over onze gezondheid!

Voor meer info: Eerlijkoverheeschwest.nl

 
 

EnquĂȘte onder omwonenden Heesch West

Grootste zorgen over zware industrie, verdozing en verkeer

Bewoners maken zich nog steeds grote zorgen over de plannen voor Heesch West, blijkt uit een enquête die Eerlijk over Heesch West onlangs onder de omwonenden hield. Op 1 staat de toegestane zware industriecategorie (4.2 en 5.1), gevolgd door de 20-30 meter hoge distributiedozen in combinatie met lichtvervuiling en de verwachte toename van vrachtverkeer waarvoor geen goede infrastructuur is. Ook blijkt dat 82% van de 266 respondenten ontevreden is over de communicatie over de plannen en de mogelijkheid voor participatie en inspraak.

Uit de antwoorden op de enquête blijkt dat de zorgen over het bedrijventerrein met name gaan over de gevolgen voor de gezondheid van de omwonenden. Ze vrezen stank, lawaai en luchtwegproblemen door de toename van stikstof, fijnstof en andere schadelijke stoffen. Ook het verdwijnen van de biodiversiteit en de waardevermindering van de woningen baren de bewoners veel zorgen. De presentatie op 21 april van de aangepaste plannen hebben hier geen verandering in gebracht, zo bleek uit de nabespreking die Eerlijk over Heesch West had georganiseerd. Er waren ook veel vragen onbeantwoord over de verkeersplannen en de landschappelijke inpassing.

De uitkomsten van de enquête tonen aan dat het positieve beeld dat de wethouders en projectleider schetsen van de aanpassingen en een dialoog met de omgeving niet strookt met het beeld van veel omwonenden.

Eerlijk over Heesch West roept alle raadsleden daarom op om zelf in gesprek te gaan met omwonenden om te horen wat er leeft en niet af te gaan op de mooie plaatjes en praatjes van de mensen van de Gemeenschappelijke Regeling. Ook doet zij een dringend beroep op de omwonenden zelf om de ontwikkelingen goed te volgen en van zich te laten horen de komende maanden.

Meer weten? Zie de hele enquête.

Vragen? Stuur een mail naar info@eerlijkoverheeschwest.nl

 
 

Online bijeenkomst verkeer donderdag 27 mei

Het thema verkeer komt op 27 mei tijdens een online bijeenkomst aan bod, georganiseerd door de Gemeenschappelijke Regeling (GR). Deze zal om 19.30 uur starten. Heeft u hier interesse in, dan kunt u dat kenbaar maken via het mailadres info@heeschwest.nl lezen wij op de projectsite

 
 

Terugkijken (online) bijeenkomsten

Op 18 mei jl.was er een bijeenkomst, georganiseerd door de Gemeenschappelijke Regeling (GR), voor ondernemers. Dit ging over kansen en ontwikkelingen. Naast Heesch West kwam ook de uitbreiding van de Cereslaan-West/Vismeerstraat aan bod. 

Terugkijken kan via deze link


Op 21 april jl. was er een bijeenkomst, georganiseerd door de Gemeenschappelijke Regeling (GR), over de plannen en het proces van Heesch West. Vanwege de huidige maatregelen was deze online. In de presentaties werd ingegaan op het plan, proces en de effecten van Heesch West. 

Terugkijken kan via deze link

 
 

Laatste stand van zaken planning

Bekijkt de actuele informatie omtrent de planning op de site van Heesch West. 

 
 

In de media

Voor overige nieuwsberichten zie de nieuwspagina op onze site. Lees ook de voorgaande nieuwsbrieven Eerlijk Over Heesch West