Nieuwsbrief Eerlijk over Heesch West

5 november 2019

 
 

Header Eerlijk over Heesch West

 
 

In deze nieuwsbrief

 • Ook GGD maakt zich zorgen om klimaatbeleid
 • Bezoek aan windpark Spui in de Hoekse Waard
 • Vraagtekens bij 99 windmolens tussen Den Bosch en Oss
 • Vanaf 7 nov infobalie Heesch West geopend op gemeentehuis Bernheze
 • Burgemeester Mikkers bezoekt Vinkel
 • Gesprekken met raadsleden
 • Overleg met omwonenden
 • Informatieavond Geffen
 • In de media
 
 

Ook GGD maakt zich zorgen om klimaatbeleid

Na het kritische rapport van de MER Commissie opnieuw "steun in de rug" voor bezorgde omwonenden van Heesch West. De GGD's (Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten) geven aan dat de klimaatplannen van de overheid niet altijd goed zijn voor de gezondheid van omwonenden.

Potentiële risico’s

Er zijn ook klimaatmaatregelen die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid volgens de GGD's. Zo geven de GGD's bijvoorbeeld aan dat windmolens ook tot geluidsoverlast kan leiden voor direct omwonenden. Ze stellen dat er meer aandacht moet komen voor de effecten van deze vormen van energie op de gezondheid van mensen. Ze bevelen aan om gezondheid explicieter mee te nemen in alle afwegingen.

 
 

Bezoek aan windpark Spui in de Hoekse Waard

Aanstaande zaterdag (9 november) gaat een delegatie van Eerlijk over Heesch West en Stichting Tegenwind Stijbeemden op excursie naar de Hoekse Waard om de 200 meter hoge windturbines die daar zijn geplaatst te zien en te horen en om in gesprek te gaan met de omwonenden. Er zijn bewoners die erg veel overlast ervaren. Dit willen wij zeker voorkomen en zijn daarom erg benieuwd naar de situatie ter plaatse en de klachten die omwonenden daar ondervinden. Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus. Daarnaast is het ook mogelijk met eigen vervoer aan te sluiten. Graag voor het programma aanmelden via de contactpagina. De bus wordt gratis ter beschikking gesteld. 

 
 

Vraagtekens bij 99 windmolens tussen Den Bosch en Oss

Samen met Stichting Clintel organiseert Kees Remi, bezorgde inwoner van Oss, woensdag 6 november in De Pas in Heesch een informatieavond waarin ‘de andere kant’ van de duurzame ambities van de gemeentes Den Bosch, Oss en Heesch belicht worden.

Verschillende experts, waaronder kinderarts Gordon Slabbers, ingenieur Theo Wolters, wetenschapsjournalist Marcel Crok en ingenieur Kees Pieters geven hun kijk op de huidige klimaatplannen voor de regio en beantwoorden vragen van uit het publiek.

Aanmelden via hier.

 
 

Vanaf 7 nov infobalie Heesch West op gemeentehuis Bernheze

Vanaf 7 november is in het gemeentehuis van Bernheze een infobalie over Heesch West geopend. Je kunt er om de twee weken elke donderdag van 16.00 tot 17.30 terecht met vragen over Heesch West. 

 
 

Burgemeester Mikkers bezoekt Vinkel

Welke dromen heb jij voor de gemeente Den Bosch? Met deze vraag trok burgermeester Jack Mikkers de afgelopen maand met een camper door zijn gemeente en sprak met bewoners over hun toekomstplannen. Op zaterdag 9 november doet hij Vinkel aan en nodigt hij alle inwoners van 11-14 uur uit om langs te komen bij de camper die geparkeerd staat bij EVVC.

Kom ook en deel je ideeën en zorgen over Heesch West!

 
 

Gesprekken met raadsleden

Verschillende fracties bij de drie gemeenten nodigen EOHW uit om hen te informeren over onze zorgen en bezwaren. Er zijn inmiddels gesprekken geweest met CDA, PVV en VVD. Uit de gesprekken tot dusver blijkt dat veel raadsleden ook vraagtekens hebben bij de huidige plannen en deze nu niet zullen steunen.

Op 30 november organiseert Knillis een bijeenkomst voor de Bossche burgers over Heesch West.

 
 

Overleg met omwonenden

Hoewel de GR (Gemeenschappelijke Regeling) op de website van Heesch West stelt dat er al overleg plaatsvindt met omwonenden, is dit nog niet verder gekomen dan louter verkennende gesprekken. Van daadwerkelijk overleg is nog geen sprake, inhoudelijk is nog geen enkele discussie gevoerd. Waar de GR stelt dat op 1 oktober is afgesproken om samen de zorgen over Heesch West goed in beeld te krijgen en uit te leggen, blijft EOHW benadrukken dat er meer moet gebeuren dan uitleggen. EOHW wil al haar zorgen bespreekbaar maken, en zorgen voor aanpassing van plannen. Aangezien het reageren van de GR op de zienswijzen meer tijd in beslag neemt dan verwacht is het eerstvolgende overleg dan ook een maand uitgesteld.

 
 

Informatieavond Geffen

Op 28 oktober j.l. gaf wethouder Den Brok van de gemeente Oss tijdens een openbare vergadering van dorpsraad Geffen een update over plan Heesch West. De reacties op de vele zienswijzen vraagt (veel) meer tijd dan voorzien. Zo zal ook de reactie op het rapport van commissie MER vanwege de veelheid van aan te vullen gegevens en onderzoeken, en de zorgvuldigheid waarmee dat dient te gebeuren, de nodige tijd vergen. Desondanks word de planning slechts in geringe mate bijgesteld. Den Brok gaf aan dat plan Heesch West, en met name de windturbines, in een groter verband wordt bekeken. Of, waar, hoe groot en in welke aantallen de turbines geplaatst gaan worden is onder andere afhankelijk van hoe Den Bosch wil beantwoorden aan haar hoge ambities.

 
 

In de media

 • GGD: Klimaatplannen mogelijk schadelijk voor de gezondheid. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. 
 • XXL-distributiecentra: ‘Grijze dozen’ bedreigen Brabants landschap. Lees hier het artikel in BN De stem. 
Voor overige nieuwsberichten zie de nieuwspagina op onze site. Lees ook de voorgaande nieuwsbrieven Eerlijk Over Heesch West