Nieuwsbrief: Eerlijk over Heesch West

26-08-2020

 
 

Header

 
 

Gemeentes: geen windturbines op Heesch West

De colleges van de drie betrokken gemeenten Bernheze, 's-Hertogenbosch en Oss hebben, op advies van de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West, gisteren besloten om af te zien van inpassing van windenergie op de locatie Heesch West.

Om de minste impact op de omgeving te hebben, was het alleen mogelijk de turbines centraal op Heesch West te plaatsen. Dat bleek na verder onderzoek te beperkend voor de economische ontwikkelbelangen van het regionale bedrijventerrein. Daarom hebben de drie colleges dus besloten om af te zien van windenergie op de locatie Heesch West. 

Lees het volledige bericht op de site van het project Heesch West. 

 
 

EOHW: Goed nieuws voor de omgeving

De kerngroep van platform Eerlijk over Heesch West is heel blij met dit nieuws: 'Geen hemelhoge winturbines die onze landelijke omgeving ernstig verstoren: slagschaduw, geluidsoverlast, laagfrequent geluid en horizonvervuiling. Dit was een belangrijk item uit onze 10-zorgen puntenlijst'.

Platform Eerlijk over Heesch West (EOHW) beschouwt het besluit van de gemeentes als een steun in de rug voor het verzet tegen de plannen en blijft zich inzetten voor omwonenden. Gelukkig is een groot zorgenpunt verdwenen en kunnen we ons beter focussen op de overige zorgenpunten. We zien het verdwijnen van de windturbines uit het plan als een grote kans om een leefbaarder en duurzamer alternatief te ontwerpen. Belangrijk zorgpunt blijft bijvoorbeeld de zware industrie en de grootschalige logistiek op korte afstand van de bewoning. Nu de windturbines niet doorgaan, verwachten wij dat de oorspronkelijk geplande brede groenzone aan de randen hersteld kunnen worden. Dit is goed voor de omwonenden en de natuur/biodiversiteit in deze landelijke omgeving. 

EOHW is benieuwd hoe de GR met het verdwijnen van de windturbines denkt de duurzaamheid van Heesch West te garanderen. In Plan B staan hiervoor verschillende suggesties, zoals een voedselbos een brede natuurdijk en woonzorgcombinaties. We gaan hierover met de gemeentes in gesprek en zullen dit ook in het eerstvolgende Burenoverleg 2.0 te bespreken. 

 
 

In de media

  • Drie grote windturbines op Heesch West komen er toch niet, fel bekritiseerd plan geschrapt. Lees het artikel op de site van BD. 
  • Windturbines op Heesch West zijn van de baan. Lees het artikel op de site van Dtv.
  • Toch geen grote windmolens op bedrijventerrein Heesch West. Lees het artikel op de site van Omroep Brabant. 


Voor overige nieuwsberichten zie de nieuwspagina op onze site. Lees ook de voorgaande nieuwsbrieven Eerlijk Over Heesch West