Nieuwsbrief Eerlijk over Heesch West

28 April 2020

 
 

Header Eerlijk over Heesch West

 
 

Omgevingsparticipatie Heesch West uitgesteld

Het coronavirus heeft grote impact op de maatschappij. Ook op plan Heesch West. De Gemeenschappelijke Regeling (GR) heeft besloten de omgevingsparticipatie op te schorten tot een nader te bepalen periode. De omstandigheden voor een volwaardige omgevingsparticipatie zijn op dit moment niet aanwezig. Eerlijk Over Heesch West (EOHW) staat achter deze handelswijze van de GR om alle activiteiten op te schorten in verband met het coronavirus. 

Wel heeft EOHW benadrukt dat het opschorten niet van invloed mag zijn op de kwaliteit. We willen er zeker van zijn dat het betrekken van de omgeving nu niet onder druk komt te staan en men te snel naar een procedure Ontwerp bestemmingsplan gaat. In de laatste vergadering van Buren Overleg Heesch West 2.0 is afgesproken dat er een nieuwe planning aan EOHW wordt voorgelegd. Wij hebben daarbij verzocht om tussentijdse onderzoeksresultaten c.q. zienswijzen met ons te delen en niet te wachten tot officiële publicatie. Tot heden hebben we hier echter nog niets van mogen ontvangen.

 
 

Geen subsidiebijdrage

Met teleurstelling hebben wij kennisgenomen van het besluit van de drie gemeenten ’s-Hertogenbosch, Oss en Bernheze om ons geen subsidie toe te kennen. 

EOHW wil de bijdrage gebruiken om op gelijkwaardig kennisniveau te komen met de experts vanuit de GR. Met de subsidie kunnen we de nodige expertise inschakelen om ons (de omgeving) bij te staan voor advies over de plannen met betrekking tot bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, landschappelijke inrichting of inrichtingsnormen. Dit is niet ongebruikelijk. We zien dit de laatste jaren steeds meer om ons heen, dat bij grote projecten de burgers worden ondersteund door bijvoorbeeld een onafhankelijk bureau. Dit geeft een basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en helpt ons enorm bij de beoordeling van plannen. 

Helaas hebben de drie gemeenten deze kans op een gelijkwaardige dialoog niet aangegrepen. We missen participatie als een continu opbouwend proces van kennisuitwisseling, dialoog, ophalen en coproductie. Terwijl veel bewoners aangeven niet mee te kunnen doen aan een goede dialoog, omdat het kennisniveau hiervoor ontbreekt. Volgens ons vergeet men dat het hier gaat om een 100+ hectare plan met grote gevolgen voor de omgeving. Voor een dergelijk plan is juist een PLUS op participatie op zijn plaats! 

De gemeenten geven in hun schrijven aan dat er vanuit de GR al veel wordt geïnvesteerd in de omgevingsparticipatie door het voeren van overleggen met omwonenden, het informeren middels themabijeenkomsten en andere informatiebijeenkomsten en het voorleggen van de plannen aan onder andere de MER-commissie.

Wij hebben de gemeenten gevraagd hun besluit te heroverwegen.

 
 

Faunatorens op Heesch West

Begin april zijn er, in opdracht van de GR, een drietal faunatorens geplaatst in het gebied als woonruimte voor vleermuizen en huismussen. Dit doen ze om voor deze soorten alvast een goede huisvesting te realiseren als er door de komst van Heesch West bedrijven worden gesloopt. Vleermuizen en huismussen hebben dan volgens de GR een ruime gewenningstijd om de torens ook daadwerkelijk als hun huis te gaan gebruiken.

Er is medio februari een omgevingsvergunning gepubliceerd. Hier was geen bezwaar tegen mogelijk. Helaas is EOHW van tevoren niet op de hoogte gebracht. Anders hadden wij u graag vooraf op de hoogte gebracht. 

 

Faunatoren
 
 

Grondaankoop langs Weerscheut en Rekken

Brabants Dagblad berichte op 16 april j.l. in een artikel dat de drie gemeenten samen grond aankopen langs de Weerscheut in Vinkel en de Rekken in Nuland. Zo ontstaat er plek om een aantal wegen en bochten te verruimen in verband met de verwachte komst van grote vrachtwagens die straks van en naar het nieuwe bedrijventerrein rijden. De informatieverstrekking blijft gebrekkig vanuit de GR. Ook dit bericht moeten wij uit de krant halen. 

 

 
 

Agenda

In verband met het coronavirus zijn (hoor)commissies veelal geannuleerd bij de gemeenten. Zodra er zicht is op nieuwe (Heesch West gerelateerde) data melden wij dit op onze site of via onze nieuwsbrief.

 
 

In de media

  • 25-03-'20 Geen subsidie voor "Eerlijk over Heesch West". Lees het artikel op de site van Dtv. 
Voor overige nieuwsberichten zie de nieuwspagina op onze site. Lees ook de voorgaande nieuwsbrieven Eerlijk Over Heesch West