Nieuwsbrief Eerlijk over Heesch West

20 Oktober 2019

 
 

Header Eerlijk over Heesch West

 
 

In deze nieuwsbrief

  • EOHW zeer kritisch over planning en communicatie rond Heesch West
  • Burenoverleg 2.0
  • Dorpsraad Geffen 28 oktober: toelichting Heesch West
  • Experts aan het woord
  • In de media
 
 

Bewonersplatform zeer kritisch over planning en communicatie rond Heesch West

MER-rapport

Het lijkt of de boodschap van de 1300 inspraakreacties en een dikke onvoldoende voor de milieueffectrapportage nog steeds niet goed is doorgedrongen tot bestuurders van Bernheze, 's-Hertogenbosch en Oss. In de nieuwsbrief die omwonenden deze week in de bus kregen, blijven ze vasthouden aan de oorspronkelijke planning en doen ze alsof alle problemen na wat thema-avonden en aanvullend onderzoek kunnen worden opgelost.

Bewonersplatform Eerlijk over Heesch West (EOHW) is uiterst kritisch over deze voorstelling van zaken. In de brief staat dat 'inspraakreacties bij elkaar worden gebracht en voorzien van een antwoord' in een nota. En dat er thema-avonden komen over een beperkt aantal onderwerpen. Wie, wat, wanneer en hoe is nog onduidelijk.
EOHW vreest dat de aard en omvang van de zorgen van omwonenden wordt onderschat en dat de tijdsdruk die de gemeentes zichzelf hebben opgelegd onvoldoende ruimte biedt om het vertrouwen van de bewoners te winnen.

Niet realistisch
Ook de planning voor het beantwoorden van de stevige kritiek van de Commissie m.e.r. en onderzoek naar alternatieve oplossingen met minder milieueffecten, is volgens de omwonenden niet realistisch. De Commissie stelt vast dat er op tal van punten belangrijke informatie en/of degelijke onderbouwing ontbreekt, zoals op het gebied van locatiekeuze, geluidshinder, duurzaamheidsambities, biodiversiteit en stikstofuitstoot, wat een verantwoorde besluitvorming onmogelijk maakt. Dit vraagt om een serieuze herziening van de plannen, aldus het bewonersplatform.
De bewoners vragen zich bovendien af of dit advies al bij de bestuurders bekend was voordat de gemeenteraad van Bernheze het vetorecht voor de plaatsing van windturbines weggaf. In dat geval zou de raad onvoldoende geïnformeerd zijn geweest.

 
 

Buren Overleg 2.0

Redenen genoeg voor EOHW om actief te blijven en zich verder te verdiepen in de gevolgen voor gezondheid, veiligheid en milieu van de plannen en kritische vragen te stellen.

Dit gebeurt onder meer in het Buren Overleg 2.0 waar de EOHW en de drie dorpsraden vertegenwoordigd zijn. Hoewel de bestuurders verenigd in de GR het nodige voorbehoud nemen over de mogelijke resultaten van dit overleg en de reikwijdte van haar beslissingsbevoegdheid, is EOHW voornemens al haar zorgen bespreekbaar te maken en hier alle omwonenden en verschillende deskundigen actief bij te betrekken om zo gezamenlijk tot wel breed aanvaardbare alternatieve voorstellen te komen.

Hiervoor zijn inmiddels contacten gelegd met zo'n tien verschillende experts en andere bewonersgroepen uit de regio. Daarnaast is Eerlijk over Heesch West in gesprek met de fracties van de verschillende gemeenten.

 
 

Toelichting Heesch West tijdens bijeenkomst Dorpsraad Geffen

Wethouder Frank den Brok zal tijdens de openbare vergadering van oktober een toelichting geven op de ontwikkeling van bedrijventerrein Heesch West. Lees actuele info op site van Dorpsraad Geffen. 


Datum:  28 oktober 2019

Tijd:       20:00u

Locatie: MFC de Koppellinck (Kloosterstraat)

 
 

Experts aan het woord

Commissie m.e.r. over de milieueffecten. Lees hier het advies over Heesch West

Huisarts Sylvia van Manen over gezondheidsrisico’s van windturbines. Luister hier naar het radiofragment.

Lector en vastgoedexpert Cees-Jan Pen over financiële risico’s. Lees hier meer. 

 
 

In de media

  • Commissie maakt gehakt van rapport over Heesch west. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. Bekijk hier het advies zelf.
Voor overige nieuwsberichten zie de nieuwspagina op onze site. Lees ook de voorgaande nieuwsbrieven Eerlijk Over Heesch West