KOM IN ACTIE VOOR JE EIGEN BELANG

 
 

Header

 
 

Ontwerp bestemmingsplan Heesch West ter inzage

Plankaart bij het ontwerpbestemmingsplan

 
 

Toename files

Ernstige toename van vrachtverkeer, structurele geluidsoverlast 24/7, zware tot zeer zware industrie (categorie 5.1), uitzicht op hoge distributiedozen, verwachte toename criminaliteit etc. etc. - kortom veel meer overlast, minder woonplezier en waardedaling van je huis. Dat is wat het ontwerp bestemmingsplan "Bedrijventerrein Heesch West" betekent voor omwonenden rondom het plangebied. Maar ook ver daarbuiten. Denk hierbij aan de nieuwe (nog te realiseren) lange toegangsroutes vanuit Nuland (Rijksweg) en Heesch (Cereslaan) waarover al het (vracht)verkeer (+7500/etmaal) naar het slecht bereikbare plangebied Heesch West moet komen. Gevolg zal zijn meer opstoppingen, trillingen, sluiproutes, onveilige situaties en een ongezonde leefomgeving. 

Vanaf 10 juni ligt het ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Heesch West, zes weken ter inzage (tot 21 juli) en kan je opkomen voor je eigen belangen door een zienswijze in te dienen bij de gemeente. In deze zienswijze kun je bezwaar aantekenen tegen de plannen.

Let op: 

  • het is gesplitst in twee aparte bestemmingsplannen, omdat de gronden van het plan in de gemeente ’s-Hertogenbosch en de gemeente Bernheze zijn gelegen.

Wat ligt er nog meer ter inzage:

  • Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West ontwerpbestemmingsplan (voor grondgebied 's-Hertogenbosch, Bernheze én Oss)
  • Ook liggen twee concept beleidsregels (stikstof en circulair kwaliteitsplan) voor het plan van Heesch West met ingang van 10 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening. De beleidsregels horen bij het plan Heesch West.
  • Voornemen tot herbegrenzing Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant.

Nu geen actie ondernemen betekent dat je in de toekomst geen recht van spreken meer hebt. Dat betekent dat daarna klachten over overlast geen effect meer hebben en de gemeente niet meer aansprakelijk te stellen is voor waardevermindering van je huis / pand.

‚ÄčOmdat we beseffen dat het niet voor iedereen gemakkelijk is om de plannen te vinden, lezen danwel een zienswijze naar de gemeente(n) op te stellen willen we je hier graag mee helpen. Daarom hebben we op de website www.eerlijkoverheeschwest.nl wat extra informatie geplaatst en zullen we de komende weken wat hulpmiddelen aanbieden. Hiervoor moeten wij ons ook nog inlezen. 


Kijk ook vooral op de site van de projectorganisatie zelf voor de laatste informatie: www.heeschwest.nl Hier kun je ook vragen stellen n.a.v. de publicatie via info@heeschwest.nl. De GR geeft op 15 en 22 juni een online informatiebijeenkomst waarbij ze op vragen ingaan. Daarvoor aanmelden kan ook via info@heeschwest.nl


Tip: als je een rechtsbijstanddekking hebt, meld je zaak dan direct aan, zodat je niet het recht op juridische bijstand verspeelt!

Dus: kom op voor je belangen! 

 

Voor overige vragen, tips en hulp: info@eerlijkoverheeschwest.nl