Nieuwsbrief Eerlijk over Heesch West

13-12-2021

 
 

facebook header v2225.jpg

 
 

In deze nieuwsbrief

  • Bestemmingsplan
  • Plan landschappelijke inrichting
  • Droomboom Heesch West
  • Stichting Strijdbaar voor leefbaarheid
 
 

Bestemmingsplan

Landschapsplan

Op 9 december hebben de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Oss en Bernheze de definitieve bestemmingsplannen voor bedrijventerrein Heesch-West gepubliceerd. Een belangrijk moment in het planproces. Daarover hebben alle mensen die in juli een zienswijze hebben ingediend een brief ontvangen. Daarin wordt verwezen naar de website van de Gemeenschappelijke Regeling (GR). Hier zijn de plannen en de reacties op de zienswijzen te vinden.

Klik hier voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en klik hier voor de uitgewerkte plannen.

Wat nu?

De gemeenteraden van de verschillende gemeentes zijn nu aan zet. Zij moeten de plannen goed- of afkeuren. Op 27 januari (in Bernheze en Oss) en op 1 februari (in Den Bosch) staan de plannen op de agenda van de gemeenteraad.

Daarvoor zijn er nog enkele inspraakmomenten gepland, waarop omwonenden hun mening op de plannen kunnen geven:

  • 20 december in Den Bosch
  • 12 januari in Bernheze
  • 13 januari in Oss

Eerlijk over Heesch West zal hier ook weer aanwezig zijn.

 
 

Plan landschappelijke inrichting

Onderdeel van het bestemmingsplan is de landschappelijke inrichting. Op 6 oktober presenteerde bureau Kruit Kok het schetsontwerp voor de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein. Ter voorbereiding op het ontwerp, had het architectenbureau vier wandelingen met omwonenden en natuurorganisaties georganiseerd. Klik hier voor een toelichting op dit plan. Het ontwerp wil het bedrijventerrein een groene uitstraling geven, maar kan niet voorkomen dat het vrije uitzicht van veel omwonenden wordt weggenomen.

 
 

Droomboom Heesch West

Op 25 september, landelijke Burendag, organiseerde Eerlijk over Heesch West een bijeenkomst voor de buren van Heesch West. Tijdens deze middag is er een boom geplant langs de Zoggelsestraat, ter hoogte van de Wetering, als symbool voor de strijd om de rust en natuur in dit gebied te beschermen.

De tekst bij deze zogenaamde ‘droomboom’: ‘Het is een boom van hoop en verbinding. Hoop op een blijvend groene en gezonde leefomgeving voor onszelf en onze (toekomstige) buren. En verbinding tussen alle buren onderling, die samen de omgeving schoon en leefbaar houden.’

 
 

Stichting Strijdbaar voor leefbaarheid

Naast het bewonersplatform Eerlijk over Heesch West hebben omwonenden dit jaar ook een stichting opgericht, stichting Strijdbaar voor Leefbaarheid. Het doel van de stichting is om het behoud, de bescherming en verbetering van de leefbaarheid en het groene karakter van het buitengebied in de gemeente ’s-Hertogenbosch, Oss en Bernheze. De stichting wil de zorgen en belangen van de omwonenden onder de aandacht van de diverse bestuurs- en uitvoeringsorganen brengen en ervoor zorgen dat deze belangen behartigd worden.

Om dit goed te kunnen doen, wil de stichting een beroep doen op onafhankelijke experts die de plannen kunnen analyseren en beoordelen. Daar is geld voor nodig. Daarom heeft de stichting in mei een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente ’s Hertogenbosch. Deze is in eerste instantie afgewezen omdat er geen ‘wettelijke grondslag’ voor zou zijn. Vervolgens heeft de stichting een bezwaar ingediend met het argument dat in het kader van participatie belangrijk is dat omwonenden deskundigen kunnen raadplegen die niet betaald worden door de gemeenten. Een onafhankelijke bezwarencommissie buigt zich nu over dit bezwaar en doet over 4 weken uitspraak.

Onlangs heeft de stichting wel 360,29 euro financiële ondersteuning ontvangen van Rabo ClubSupport, dankzij de vele stemmen. Hartelijk dank voor alle support! 

Wilt u zelf de stichting financieel steunen? Doneer hier