Nieuwsbrief Eerlijk over Heesch West

18 juli 2019

 
 

Header Eerlijk over Heesch West

 
 

In deze nieuwsbrief

Acties:
- Flyer- en posteractie
- Informatiebijeenkomsten Heesch, Vinkel en Geffen
- Raadsvergadering Den Bosch
- Wat u kunt doen
- Donatie
- Komende acties 
 
In de media:
-Diverse nieuwsberichten 
 
Rubriek "Eerlijk over":
- Industrie met milieucategorie 5.1
- Effect van laagfrequent geluid
- Praktijkervaring windpark Spui gemeente Hoeksche Waard
 
 

Mijn 10 zorgen over Heesch West - flyer en poster

Poster Eerlijk Over Heesch West

Om de bewoners van Geffen, Heesch, Oss en Vinkel te informeren en te helpen om voor 13 augustus een inspraakreactie in te dienen, zijn flyers verspreid met de 10 grootste zorgen over Heesch West. Hoe meer verschillende inspraakreacties de gemeente ontvangt, hoe beter. Voor wie geen tijd heeft om zelf een uitgebreide inspraakreactie te schrijven, is het heel eenvoudig: je kruist aan wat jouw grootste zorgen zijn, ondertekent de inspraakreactie, plakt hem dicht met een postzegel erop en stuurt deze naar de gemeente. Heb je nog geen flyer in de bus gekregen? Ga dan naar de pagina "eenvoudige inspraakreactie" op onze site en en download de pdf. We hopen op zoveel mogelijk inspraakreacties richting gemeenten!

Nog beter is een persoonlijk geschreven inspraakreactie, omdat ieder zo zijn eigen bezwaren heeft. Het aantal inspraakreacties maakt indruk, maar ook de persoonlijke verhalen zorgt voor meer "zeggenschap". Via de pagina "eigen inspraakreactie schrijven" vindt u een voorbeeldbrief met opgenomen thema's die bij uw eigen persoonlijk situatie kunnen spelen. Dit ter inspiratie.

Poster
Steunt u de actie en wilt u laten zien dat u zich zorgen maakt over Heesch West? Bestel dan de poster (gratis zolang de voorraad strekt) via de contactpagina en hang deze op een goed zichtbare plek voor het raam. 

 
 

Informatiebijeenkomsten

Uitleg over de plannen op de braderie Vinkel

De Pas in Heesch
Op 2 juli vond een informatiebijeenkomst over de plannen voor Heesch West plaats in De Pas in Heesch. Hier werden de plannen en de uitkomsten van de MER (Milieu Effect Rapportage) gepresenteerd en konden de mensen vragen stellen aan onder meer wethouder Rien Wijdeven. Veel vragen gingen over de risico’s voor gezondheid en veiligheid van omwonenden door de komst van industrie van categorie 5.1 en de 210 meter hoge windturbines. De wethouder en projectleider Paul van Dijk slaagden er niet in alle vragen afdoende te beantwoorden en de zorgen weg te nemen. Na de avond ontving Eerlijk over Heesch West veel nieuwe aanmeldingen.

Braderie Vinkel
Op 7 juli stond Eerlijk over Heesch West met een informatiekraam op de Braderie in Vinkel. De informatieborden waren ideaal om met bewoners in gesprek te gaan en hen op de risico’s en effecten van de plannen te wijzen. Veel mensen wisten wel iets van de plannen, maar hadden geen idee van de zware industrie en de windturbines. Via een sponsor werden er gratis plantjes met protestvlaggetjes uitgedeeld. Maar liefst 120 nieuwe adressen hebben zich bij het platform Eerlijk over Heesch West aangesloten.

Buurtbijeenkomst Geffen
Op initiatief van bewoners aan de Rijksweg in Geffen is er op 11 juli een extra informatieavond georganiseerd door en voor omwonenden in Geffen. De circa 40 aanwezigen zijn de dag erna meteen aan de slag gegaan om hun zorgen te delen en flyers te verspreiden.

 
 

Raadsvergadering Den Bosch

Protest voor het bestuurscentrum Den Bosch

Op 2 juli voerden zo’n 30 bezorgde omwonenden stil protest in Den Bosch tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Hier stond het bedrijventerrein Heesch West op de agenda. De actie is niet onopgemerkt gebleven: diverse raadsleden gingen in gesprek met de actievoerders en Brabants Dagblad maakte deze reportage.

 
 

Wat kunt u doen

●       Dien voor 13 augustus uw inspraakreactie in, zie inspraakpagina

●       Schakel rechtsbijstand in

●       Breng flyers rond

●       Hang een poster voor het raam

●       Deel uw zorgen met uw buren/familie/vrienden/collega's
         (Facebook, Twitter en LinkedIn)

●       Meld je aan als vrijwilliger via de contactpagina 

 
 

Donatie

Eerlijk over Heesch West is een initiatief van verschillende buurtverenigingen en vrijwilligers die zich hebben verenigd. Iedereen werkt hard om zoveel mogelijk aandacht voor onze zorgen te krijgen. Dit gebeurt tussen alle bedrijven door, dus het kan zijn dat niet alle appjes en e-mails meteen beantwoord worden. Maar we zijn blij met alle ideeën en steun.

We krijgen ook veel vragen over de financiering. Voor de kosten die we maken (voor drukwerk, flyers en posters, inschakelen van specialisten etc.) vragen we aan iedereen die het platform steunt om een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL15 RABO 0343 4342 02 t.a.v. De Krulstaarten. De Krulstaarten is namelijk één van de deelnemende buurtverenigingen die voor Heesch West een apart rekeningnummer heeft aangemaakt. Dit komt geheel ten goede voor Eerlijk Over Heesch West.

 
 

Komende acties

 
Raadsbijeenkomst 's-Hertogenbosch
Op 19 augustus vergadert de gemeenteraad in ‘s-Hertogenbosch weer over Heesch West. Tijdens de Raadsbijeenkomst Informeren en Ontmoeten wordt de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch door de ambtenaren bijgepraat over de stand van zaken rondom Heesch-West mbt voorontwerp bestemmingsplan, effectrapportage en circulair kwaliteitsplan. De vergadering begint om 19.00 uur en van 19.40 tot 20.15 uur staat Heesch-West op de agenda.

Aansluitend aan het deel ‘Informeren’ van deze raadsbijeenkomst volgt het onderdeel ‘Ontmoeten’: dit is hét moment in de vergadercyclus van de gemeenteraad ’s-Hertogenbosch om als inwoner in te spreken. Het voornemen van Eerlijk over Heesch West is om in te spreken, wat ook direct de mogelijkheid biedt om te reageren op hetgeen kort daarvoor is gepresenteerd.

Commissievergadering Bernheze
Op 11 september vergadert de Commissie Ruimtelijke Zaken van Bernheze over Heesch West. Hier is gelegenheid voor bewoners om in te spreken. Dit naar aanleiding van het uitstellen van het intrekken van het vetorecht rondom de windturbines. Voor meer informatie lees het artikel op DTV Nieuws. Het voornemen van Eerlijk over Heesch West is om in te spreken.

Nadere informatie over bovenstaande acties volgt.

 
 

In de media

Interview bij bewoners door Omroep Brabant

Omroep Brabant
Op 12 juli zijn er opnames gemaakt aan de rand van het toekomstige industrieterrein door Omroep Brabant, zie hier de uiteindelijke reportage.
 
DTV
Ook DTV maakte een reportage (2 juli) over zorgen van omwonenden.
 
Brabants Dagblad
De ontwikkelingen rond Heesch West worden ook goed gevolgd door het Brabants Dagblad, waarin verschillende berichten zijn verschenen:
 

Voor overige nieuwsberichten zie de nieuwspagina op onze site. Lees ook de voorgaande nieuwsbrief Eerlijk Over Heesch West van 30 juni jl.

 
 

Eerlijk over ..

 
Industrie met milieucategorie 5.1
De nieuwe plannen zetten de deur wijd open voor zware industrie, tot en met de een-na-zwaarste categorie. Dat zijn bedrijven met een zeer zware milieubelasting en grote veiligheids- en gezondheidsrisico’s, zoals kolen- en gasbedrijven (vervaardiging en bewerking), landbouwchemicaliënfabriek, vuurwerk-, beton-, cement-, kalk-, gips-, ruwijzer- en staalfabriek, puinverwerking, mestverwerking (Bron: VNG)

Zulke bedrijven passen toch niet in het meest duurzame bedrijventerrein van Brabant?

Effect van laagfrequent geluid
Over het effect van het geluid van windturbines op de gezondheid is nog weinig bekend. Huisarts Sylvia van Manen, werkzaam in Den Bosch pleit voor meer onderzoek in een artikel in Medisch Contact.
 
Praktijkervaring windpark Spui gemeente Hoeksche Waard
Lees op de website van dorpsvereniging Filopopers de ernstige klachten van bewoners nabij het plaatsje Nieuw-Beijerland door de komst van een windpark met windturbines van 200 meter hoog.