Nieuwsbrief Eerlijk over Heesch West - 30 juni 2019

In deze nieuwsbrief:

 • Bezorgde bewoners bundelen krachten
 • Onze boodschap
 • Website Eerlijk over Heesch West in de lucht
 • Successen tot nu toe
 • Komende acties
 • Inloopavond Heesch
 • Rechtsbijstand
 • Doe mee
 
 

Bezorgde bewoners bundelen krachten rond Heesch-West

Velen van ons hebben in meer of mindere mate zorgen over de plannen Heesch-West. Deze plannen zijn de afgelopen weken na jaren van stilte in een stroomversnelling gekomen. Onverwachts lag er begin juni een ontwerp bestemmingsplan ter inzage over de plannen. De procedure loopt nog en men kan een zienswijze indienen tot 13 augustus.

Om alle omwonenden te betrekken en goed te informeren hebben verschillende bewonersgroepen hun krachten gebundeld in de beweging Eerlijk over Heesch-West. Het doel is om de plannen vanuit het bewonersperspectief kritisch te belichten en met alle beschikbare kennis te komen tot goed onderbouwde en breed gedragen zienswijzen.

 
 

Onze boodschap

 • We zijn BOOS over het GEBREK aan OVERLEG met omwonenden over de plannen voor Heesch West;
 • Daarom MIST het BEWONERSPERSPECTIEF in de plannen;
 • Dat blijkt onder meer uit de ONACCEPTABELE CATEGORIE 5 INDUSTRIE, 210 M HOGE WINDTURBINES en TOENAME VAN VRACHTVERKEER die het karakter van ons LANDELIJKE woonomgeving VERPESTEN.
 • We ROEPEN de betrokken gemeenten (BERNHEZE, DEN BOSCH en OSS) op om de plannen IN TE TREKKEN en EERST in gesprek met ALLE OMWONENDEN te gaan.
 • En we ROEPEN de betrokken bewoners op om zich GOED te INFORMEREN over de huidige plannen om SAMEN tot een SOCIALE EN DUURZAME VISIE op HEESCH WEST te komen.
 • Hiervoor is het platform EERLIJK OVER HEESCH WEST opgericht. MELD JE AAN en DENK MEE!!
 
 

Gezamenlijke website in de lucht

Een mooi resultaat is al geboekt. Middels de website www.eerlijkoverheeschwest.nl willen wij een platform bieden om u op de hoogte te houden. Hier vindt u onder andere: heldere annimaties/beelden op schaal hoe het er uit gaat zien in de nieuwe situatie, wegwijzer over de procedures, informatie over bijeenkomsten en onze bezwaren op de plannen. Momenteel zijn we met enkelen de plannen aan het doornemen. Meer informatie volgt snel.

Hulp hierbij kunnen wij altijd gebruiken!

Website
 
 

Succes 1

De inloopbijeenkomst over het ontwerpplan voor Heesch-West trok woensdagavond 19 juni j.l. ruim tweehonderd belangstellenden volgens het Brabants Dagblad.

Eigen stand als informatiepunt

Wij hebben zelf het initiatief genomen om hier ook aanwezig te zijn met een stand om een tegengeluid te laten horen. Wij hebben de opkomst waarschijnlijk een zetje gegeven door meer dan 600 flyers in een straal van circa 2 km rondom plan Heesch-West te bezorgen.

We wilden de mensen vooral bewust maken van wat er op hen afkomt. Met heldere animaties konden we de impact van bebouwing en windturbines laten zien. Zo weten omwonenden iets beter wat hen te wachten staat.

Veel mensen hebben ons weten te vinden! 

Informatiepunt
 
 

Succes 2

De vereende krachten boekten donderdag weer succes: onder druk van de bewoners blies de gemeenteraad van Bernheze de besluitvorming over het vetorecht voor één windmolen af, omdat de omwonenden niet gehoord waren. Dit onderwerp komt nu eerst terug in de Commissie Ruimtelijke Zaken op 11 september. Wij hebben dan wel het recht om in te spreken en onze bezwaren kenbaar te maken.

Hoor hier de vergadering terug van 27 juni j.l. Het gaat om agendapunt 9.

Actie bij het gemeentehuis in Heesch
 
 

NIEUWE ACTIE: kom naar Den Bosch a.s. dinsdag 2 juli

(Vreedzaam!) Protest bij Raadsvergadering Den Bosch

In navolging op de succesvolle actie bij de raadsvergadering in Bernheze, alwaar de stemming over afzien van vetorecht tot september werd uitgesteld, willen we op de eerstvolgende raadsvergadering in Den Bosch met liefst massale aanwezigheid de aandacht vestigen op onze standpunten. Enige kans van slagen de plannen te wijzigen is door de Bossche politici te overtuigen dat wij als aanwonenden zijn overvallen door de gigantische plannen. 

ACTIE: Bij wijze van millieuvriendelijke en ludieke actie is het idee om met de fiets naar het bestuurscentrum (raadszaal) te gaan en met spandoeken en actieborden actief aandacht te vragen voor onze zaak. Dus, komt allen!

WAAR: Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis 5-7 in Den Bosch)

HOE LAAT: 18:00 uur ter plaatse aanwezig. We kunnen de raadsleden dan voorafgaande aan de vergadering informeren. De vergadering zelf start om 19:00.

KOMT U? 

Laat alvast weten dat u komt om een tegengeluid te geven. Voor een indicatie horen wij het graag als u meedoet via info@eerlijkoverheeschwest.nl

 


 

Wat wordt er besproken:

Agendapunt I.4a Klik hier voor meer info. 

Raadsinformatiebrief: informerende brief aan de raad in het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan Heesch-West, die te zijner tijd aan de raad wordt aangeboden.

Agendapunt III.19 Klik hier voor meer info. 

Hier komt opnieuw onderwerp Heesch-West terug. Besproken wordt het Ontwerp-begroting 2020, ontwerpbeleidsplan 2020-2023 en jaarrekening 2018 GR Heesch West. 

Bij beide agendapunten lezen wij stukken waar staat dat er regelmatig overleg is gevoerd met omwonenden. Ook zouden klankbordgroepleden onze zorgen en wensen hebben ingebracht. Wij willen dinsdag laten weten dat er GEEN overleg is gevoerd met bewoners en de klankbordgroepleden onze punten niet hebben ingebracht! Dat is ook niet aan de klankbordgroep maar een taak voor de initiatiefnemers!!!!!

raadszaal den bosch
 
 

Informatieavond Heesch-West 2 juli

Waarschijnlijk vinden de initiatiefnemers nu ook dat ze wat goed te maken hebben op het gebied van communciatie. Want na de 19e volgt binnen twee weken weer een informatieavond over Heesch-West.

Er komt een verdere toelichting op de plannen van Heesch-West door wethouder Rien Wijdeven van de gemeente Bernheze, projectleider Paul van Dijk en Bastian van Dijck, adviseur planvorming Antea group.

De bijeenkomst is in het gemeenschapshuis De Pas in Heesch en begint om 20.00.

Wij zullen met een paar "adviseurs" aanwezig zijn om bezoekers te attenderen op de ongewenste gevolgen van plan Heesch-West.

Mocht u geen specifieke informatie meer wensen over uw persoonlijke situatie (wat natuurlijk altijd voorrang heeft), dan vragen wij u vooral aanwezig te zijn in Den Bosch. Helaas zijn beide bijeenkomsten op hetzelfde moment.

 
 

ZEGT HET VOORT..........., ZEGT HET VOORT

Rechtsbijstand

Check ook vooral of u een rechtsbijstandverzekering heeft. Zij kunnen u veelal gratis helpen om bezwaar te maken tegen de plannen.

Doe mee

Om zoveel mogelijk resultaat te boeken is het belangrijk om zo veel mogelijk mensen te bereiken. Wist u bijvoorbeeld dat u (juridisch) belanghebbende bent als u binnen 2,1 km vanaf een windturbine Heesch-West woont (regel 10x tiphoogte windturbine).

Deel dit bericht daarom met zoveel mogelijk mensen (in de nabijheid van Heesch-West). Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via de site www.eerlijkoverheeschwest.nl Ook kunt u zich hier melden voor extra informatie. Ook ontvangen wij graag tips.