Nieuwsbrief Eerlijk over Heesch West

29 november 2019

 
 

Header Eerlijk over Heesch West

 
 

In deze nieuwsbrief

  • Platform EOHW informeert bewoners Bossche binnenstad over plannen industrieterrein
  • Inspraakreacties gevraagd op Ontwerpvisie energielandschap
  • Vooraankondiging Winterwandeling Heesch West
  • In de media
 
 

Platform EOHW informeert bewoners Bossche binnenstad over plannen industrieterrein

Industriële windturbines, bedrijventerrein, zware industrie, luchtvervuiling, fors aantal extra verkeersbewegingen, stikstofuitstoot. Met als gevolg toename van serieuze (gezondheids)risico’s voor mens en natuur. Zaken waar de omwonenden van het geplande bedrijventerrein Heesch-West zich terecht grote zorgen over maken. Een plan dat direct en indirect impact heeft op alle inwoners van Den Bosch en zelfs daarbuiten.


Platform Eerlijk over Heesch West vindt het belangrijk dat alle inwoners van Den Bosch hierover eerlijk geïnformeerd worden.
A.s. zaterdag 30 november zullen omwonenden van plan Heesch West in de binnenstad aanwezig zijn om mensen te informeren over wat er buiten de centrumgrenzen leeft.
Tussen 11.30 en 14.00 hartje Den Bosch, bij de Knillispoort (kruising Korte Waterstraat/Hinthamerstraat).

Deze activiteit is een samenwerking met vereniging Knillis. Er zijn in De Knillispoort uitgebreide informatieborden en er is ruimte om in gesprek te gaan met de omwonenden.
Platform Eerlijk over Heesch-West hoopt hier veel inwoners van Den Bosch te ontmoeten.

 
 

Inspraakreacties gevraagd op Ontwerpvisie energielandschap

Kaart uit visie met Heesch West als gebied waar zonne - en windenergie gerealiseerd kan worden.

Ontwerpvisie energielandschap tot 2 december ter inzage. Meer informatie over de ontwerpvisie en inspraakmogelijkheid vindt u hier

LET OP: het is kort dag om te reageren (tot 2 december), maar het is zeer belangrijk dat u reageert. De gemeenteraad van Den Bosch zal deze visie mede gebruiken bij de afweging/besluitvorming over de plannen Heesch West. Tevens zullen we door het indienen van zoveel mogelijk zienswijzen signalen blijven afgeven. In de visie is Heesch West opgenomen als "transformeren" gebied. In het kort: als gebied waar zonne - en windenergie gerealiseerd kan worden.

Met betrekking tot "Woonkwaliteit Windturbines" is één paragraaf opgenomen; 

"Effect op woonkwaliteit Windturbines brengen slagschaduw met zich mee en produceren geluid. Om de woonkwaliteit te borgen zijn net als voor andere ruimtelijke ontwikkelingen in de wet- en regelgeving gedetailleerde bepalingen opgenomen ten aanzien van de toegestane milieubelasting. Wanneer een windturbine in de omgeving van een woning wordt gerealiseerd, bestaat voor woningeigenaren het risico op daling van de woningwaarde. De woningeigenaar kan ‘planschade’ claimen na een besluit over een ruimtelijk plan als de schade uitstijgt boven het algemeen maatschappelijk geaccepteerde risico (daling woningwaarde meer dan 2%). Op basis van een advies wordt uiteindelijk bepaald of er sprake is van planschade en hoeveel dat eventueel is."

Niks geen voorzorgsbeginsel, (nieuwe) GGD normen of zorgen over de voorgenomen komst van mega industriele windturbines voor de gezondheid van omwonenden! 

Stuur daarom uw zienswijze! Wilt u reageren?

Tot 2 december kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. 

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8485741.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier (ook via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
  • Wilt u mondeling een zienswijze indienen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer Helming, tel. (073) 615 53 92, ambtenaar bij de gemeente. 

Inspiratie nodig om op deze korte termijn te reageren?

Zie hier onze inspiratiebrief. Door u zelf aan te passen naar wens.

 
 

Winterwandeling Heesch West 28 december

Op zaterdag 28 december organiseert platform EOHW een publieksvriendelijke actie om aandacht te vragen voor de plannen. Onder het genot van een drankje leiden we u rond over het geplande industrieterrein met aandacht voor het landschap, maar ook voor de geplande maatregelen. Kosten 2 euro. Tijd en startlocatie volgt later.

 
 

In de media

Voor nieuwsberichten zie de nieuwspagina op onze site. Lees ook de voorgaande nieuwsbrieven Eerlijk Over Heesch West

 
 

Disclaimer