Eerlijk over Heesch West
 

Bijeenkomsten

28-10-'19 Toelichting Heesch West tijdens bijeenkomst Dorpsraad Geffen

Wethouder Frank den Brok zal tijdens de openbare vergadering van oktober een toelichting geven op de ontwikkeling van bedrijventerrein Heesch West. Lees actuele info op site van Dorpsraad Geffen.

Datum: 28 oktober 2019
Tijd: 20:00u
Locatie: MFC de Koppellinck (Kloosterstraat)

 

Archief

26-09-'19 Raadsvergadering, gemeente Bernheze

Agendapunt 7, toepassing artikel 10, lid 5.b.3. GR Heesch West voor plaatsing van windturbines op Bernhezer grondgebied

Start vergadering: 19:30

Plaats: Raadzaal, gemeentehuis in Heesch, De Misse 6

 

11-09-'19 Commissie Ruimtelijke Zaken, gemeente Bernheze

Op 2 juli hebben we weten te voorkomen dat de gemeenteraad van Bernheze haar vetorecht voor de plaatsing van windmolens zou weggeven. Op 11 september zullen wij tijdens de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Zaken onze stem laten horen en toelichten waarom dit vetorecht zo belangrijk is voor een eerlijker besluitvorming over Heesch West.

Aanvang vergadering 19.30 uur, verzamelen om 19:00 voor de ingang

Waar: Raadzaal, gemeentehuis in Heesch, De Misse 6


05-09-'19 Adviescommissie Ruimte Gemeente Oss

Agendapunt 2: Spreekrecht voor het publiek

Agendapunt 6.1 Planontwikkeling bedrijventerrein Heesch West

Aanvang 19:30

 

19 augustus 2019 Raadsvergadering "Informeren & Ontmoeten"Den Bosch

Agendapunt 1.b "Stand van zaken Heesch-West: voorontwerp bestemmingsplan, effectrapportage en circulair kwaliteitsplan"

Agendapunt 2.a Insprekers Raadzaal o.a Heesch-West

Aanvang vergadering 19.00 uur.

Locatie: Bestuurscentrum , Achter het Stadhuis 5-7, ‘s-Hertogenbosch

Samen rijden? Verzamelen: 18:00 uur op Pastoor Vogelplein in Vinkel

 

12 augustus 2019 Einde inspraakperiode VoorontwerpenEinde inspraakperiode voorontwerp bestemmingsplan Heesch-West (deel gemeente Den Bosch).

Einde inspraakperiode voorontwerp bestemmingsplan Heesch-West (deel gemeente Bernheze).


 

10 augustus 2019 Flyeracties Vinkel (Coop) en Heesch (Lidl).

Laatste weekend dat inspraakreacties kunnen worden ingediend!!!


 

2 juli Informatieavond (bron: site heeschwest)

Op dinsdag 2 juli gaan wethouder Rien Wijdeven van de gemeente Bernheze, projectleider Paul van Dijk en Bastian van Dijck, adviseur planvorming Antea group, verder in op specifieke vragen voor de inwoners van Heesch. In een presentatie lichten zij de plannen van Heesch West verder toe in gemeenschapshuis De Pas in Heesch. De avond is open voor publiek en begint om 20.00 uur.

Deze avond sluit aan op de inloopbijeenkomst van 19 juni in het Gezondheidscentrum Heesch. Deskundigen die zijn betrokken bij het opstellen van de plannen en de onderzoeken naar de effecten zijn aanwezig om vragen te beantwoorden, net als wethouder Rien Wijdeven van de gemeente Bernheze.


2 juli Raadsvergadering Den Bosch (bron site gemeente)

Wat wordt er besproken: Er zijn twee agendapunten over Heesch-West. 

Agendapunt I.4a

Raadsinformatiebrief: informerende brief aan de raad in het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan Heesch-West, die te zijner tijd aan de raad wordt aangeboden.

Agendapunt III.19

Hier komt opnieuw onderwerp Heesch-West terug. Besproken wordt het Ontwerp-begroting 2020, ontwerpbeleidsplan 2020-2023 en jaarrekening 2018 GR Heesch West. 

 


 

Dit moet je lezen!

  • Windexcursie naar de Hoeksche Waard: ‘De lucht is hier áltijd gevuld met geluid’. Lees het artikel
  • Commissie maakt gehakt van rapport over Heesch west. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. Bekijk hier het advies zelf.
  • Ruim 1300 bezwaren op plan Heesch West. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. 
  • Emoties over Heesch West. Bekijk de reportage op Dtv Nieuws
  • Lees hier meer over de ernstige klachten van bewoners nabij    windpark Spui in de gemeente Hoeksche Waard