Eerlijk over Heesch West
 

Bijeenkomsten

19 augustus 2019 Raadsvergadering "Informeren & Ontmoeten"Den Bosch

Agendapunt 1.b "Stand van zaken Heesch-West: voorontwerp bestemmingsplan, effectrapportage en circulair kwaliteitsplan"

Agendapunt 2.a Insprekers Raadzaal o.a Heesch-West

Aanvang vergadering 19.00 uur.

Locatie: Bestuurscentrum , Achter het Stadhuis 5-7, ‘s-Hertogenbosch

Samen rijden? Verzamelen: 18:00 uur op Pastoor Vogelplein in Vinkel


11 september 2019 Commissievergadering Heesch over windturbines

Commissievergadering RZ Gemeente Bernheze over vetorecht Gemeenschappelijke regeling omtrent windturbines. Aanvang 19.30 uur.


 

Archief

12 augustus 2019 Einde inspraakperiode VoorontwerpenEinde inspraakperiode voorontwerp bestemmingsplan Heesch-West (deel gemeente Den Bosch).

Einde inspraakperiode voorontwerp bestemmingsplan Heesch-West (deel gemeente Bernheze).


 

10 augustus 2019 Flyeracties Vinkel (Coop) en Heesch (Lidl).

Laatste weekend dat inspraakreacties kunnen worden ingediend!!!


 

2 juli Informatieavond (bron: site heeschwest)

Op dinsdag 2 juli gaan wethouder Rien Wijdeven van de gemeente Bernheze, projectleider Paul van Dijk en Bastian van Dijck, adviseur planvorming Antea group, verder in op specifieke vragen voor de inwoners van Heesch. In een presentatie lichten zij de plannen van Heesch West verder toe in gemeenschapshuis De Pas in Heesch. De avond is open voor publiek en begint om 20.00 uur.

Deze avond sluit aan op de inloopbijeenkomst van 19 juni in het Gezondheidscentrum Heesch. Deskundigen die zijn betrokken bij het opstellen van de plannen en de onderzoeken naar de effecten zijn aanwezig om vragen te beantwoorden, net als wethouder Rien Wijdeven van de gemeente Bernheze.


2 juli Raadsvergadering Den Bosch (bron site gemeente)

Wat wordt er besproken: Er zijn twee agendapunten over Heesch-West. 

Agendapunt I.4a

Raadsinformatiebrief: informerende brief aan de raad in het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan Heesch-West, die te zijner tijd aan de raad wordt aangeboden.

Agendapunt III.19

Hier komt opnieuw onderwerp Heesch-West terug. Besproken wordt het Ontwerp-begroting 2020, ontwerpbeleidsplan 2020-2023 en jaarrekening 2018 GR Heesch West. 

 


 

Dit moet je bekijken!

  • bekijk de rapportage over Heesch-West op Brabant Nieuws.
  • lees hier meer over de ernstige klachten van bewoners nabij    windpark Spui in de gemeente Hoeksche Waard
  • voorbeeldbrief inspraakreactie is toegevoegd
  • bestel raamposter