Eerlijk over Heesch West
 

Er liggen op dit moment geen plannen ter inzage. De voorontwerp bestemmingsplannen lagen tot 13 augustus 2019 ter inzage.

 

 

Archief (niet meer actueel!!)

Op dit moment liggen er twee Voorontwerp Bestemmingsplannen ter inzage:

De inzage termijnen van het Voorontwerp Bestemmingsplan (VBOP) Den Bosch en Bernheze en de milieu effect rapportage (m.e.r.) zijn al ingegaan en u hebt tot uiterlijk 13 augustus 2019 om uw inspraakreactie kenbaar te maken! Zie https://heeschwest.nl/inspraakronde-plannen voor hoe u uw reactie bij uw gemeente kunt indienen.

Lees meer:

Plandeel Den Bosch bekijken   Bekendmaking

Plandeel Bernheze bekijken     Bekendmaking

 

Op dit moment liggen er ook drie Voorontwerp Bestemmingsplannen "Facetplannen geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West" ter inzage

Plandeel Den Bosch bekijken   Bekendmaking zie hierboven

Plandeel Bernheze bekijken     Bekendmaking zie hierboven

Plandeel Oss bekijken             Bekendmaking

Lees ook:

  • Drie grote windturbines op Heesch West komen er toch niet, fel bekritiseerd plan geschrapt. Lees het artikel op de site van BD. 
  • EOHW lanceert alternatief plan "Bosch Buiten"
  • Wandelroute over Heesch West
  • Ingekomen brief in opinie rubriek: Zwaaipalen!
  • Windexcursie naar de Hoeksche Waard: ‘De lucht is hier áltijd gevuld met geluid’. Lees het artikel
  • Commissie maakt gehakt van rapport over Heesch west. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. Bekijk hier het advies zelf.
  • Ruim 1300 bezwaren op plan Heesch West. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. 
  • Emoties over Heesch West. Bekijk de reportage op Dtv Nieuws