Nieuwsbrief Eerlijk over Heesch West

10 januari 2020

 
 

Header Eerlijk over Heesch West

 
 

In deze nieuwsbrief

  • Terugblik Eerlijk over Heesch West 2019
  • Winterwandeling groot succes
  • Prijsvraag Plan Heesch Best
  • Informatie- en ideeënavond 6 februari in De Pas
  • Excursie Windpark Het Spui met raadsleden
  • Wie vormen Eerlijk over Heesch West en hoe kunt u bijdragen
  • In de media
  • Agenda
 
 

Terugblik Eerlijk Over Heesch West 2019

Begin juni werden de bewoners van de dorpen Vinkel, Heesch, Geffen en Nuland ‘getrakteerd’ op het voorontwerp bestemmingsplan voor beoogd bedrijventerrein Heesch West. Dit plan viel rauw op het dak van de omwonenden, want de impact van de plannen op de omgeving is enorm: 210 meter hoge windmolens, 30 meter hoge distributiecentra, industriecategorie 5.1, forse toename van verkeer, met alle risico’s voor veiligheid en gezondheid van dien. In no time – de gemeenten boden de burgers heel weinig tijd om zich in de plannen te verdiepen – ontstonden er verschillende bewonersgroepen die in actie kwamen tegen de plannen en de slechte communicatie. Zo ontstond het bewonersplatform Eerlijk over Heesch West. In verschillende werkgroepen werkten vrijwilligers hard om alle bewoners te informeren over de dreigende plannen. We lieten ons horen tijdens voorlichtingsbijeenkomsten en inspraakavonden en dienden massaal bezwaren in. Nu, zeven maanden van eigen onderzoek en actievoeren later, groeit het besef ook bij de raadsleden dat de voorgestelde plannen verre van duurzaam en asociaal zijn. Het zeer kritische rapport van de commissie MER en het voortschrijdend inzicht over geluidsoverlast van windturbines en toegenomen weerstand tegen verdozing van het landschap dragen daar ook zeker aan bij. Maar we zijn er nog lang niet. Er is wat tijd gewonnen, maar de communicatie en kleine aanpassingen van de GR (gemeenschappelijke regeling, het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de plannen) geven nog weinig hoop op een goede afloop. Dus wij zullen ons ook in 2020 volop inzetten om de burgers en de raadsleden van Bernheze, Den Bosch en Oss beter te informeren over de risico’s voor mens en natuur van de voorgestelde plannen. Zo hebben wij alle raadsleden uitgenodigd om op 18 januari mee op excursie te gaan naar de Hoekse Waard, om zelf de megagrote windturbines die hier in gebruik zijn te zien en horen en naar de ervaringen van de omwonenden te luisteren.

We werken samen met andere bewonersgroepen en raadplegen verschillende experts op het gebied van duurzaamheid, geluid, gezondheid en veiligheid om te komen tot alternatieve voorstellen voor Heesch West. Daarbij hebben we ook uw steun nodig: denk en doe mee en deel uw ideeën over een wel duurzame en sociale invulling van ons buitengebied op onze website. Lees hieronder meer.

Wij wensen u allen een gezond en gelukkig 2020 toe en zien u graag op een van de informatieavonden.

 
 

Winterwandeling groot succes

Wandeltocht

Bijna 200 mensen deden op 28 december mee aan de winterwandeling rond Heesch West. Zij liepen een route om en door het plangebied, dat er met een winters zonnetje prachtig bij lag. Onderweg kregen de wandelaars informatie over de plannen, zoals de plaats van de windturbines en zonneparken op minder dan 400 meter van de bewoning, een nieuwe weg naast de historische Ruitersdam en de mogelijke plaats voor 5.1-industrie en grootschalige logistieke bedrijfshallen. Ook gaf een vrijwilliger van IVN uitleg over de aanwezigheid van dassen, vossen, uilen en andere vogels in het buitengebied, die door het bedrijventerrein bedreigd worden.

Na afloop konden de wandelaars zich opwarmen aan het vuur en was er soep en glühwein, zodat het toch een gezellige afsluiting werd van een veelbewogen jaar. Bekijk het filmpje voor een sfeerimpressie. 

Heb je de wandeling gemist? Kijk op onze site en wandel de route zelf met behulp van de routebeschrijving.

 
 

Oproep voor alternatieven voor Heesch West

Het voorontwerp bestemmingsplan voor Heesch West stuit op zeer veel weerstand en bezwaren van omwonenden uit de dorpen Heesch, Vinkel, Nuland en Geffen. Ook de commissie MER uitte forse kritiek op de bijgeleverde milieueffectrapportage. De GR is nu bezig om de plannen aan te passen en wil hierover het gesprek aangaan met de bewoners. Daarom roepen wij alle omwonenden op om in actie te komen en hun ideeën over een wel duurzame en sociale invulling van het buitengebied Heesch West te delen. Daarvoor lanceren we de prijsvraag: Plan Heesch Best - het duurzame en sociale alternatief voor Heesch West.

Hoe ziet het meest duurzame bedrijventerrein van Noord Brabant er volgens u uit? Waar wij, maar ook onze kinderen en kleinkinderen van kunnen profiteren? Wat is hiervoor nodig? Hoe wilt u hieraan bijdragen? En wat verwacht u hiervoor terug? Wij zijn benieuwd naar uw creatieve plannen.

U kunt uw ideeën indienen via de website of sturen naar prijsvraag@eerlijkoverheeschwest.nl

Op basis van uw ideeën werken we verschillende alternatieven uit die we voorleggen aan een panel van experts. De alternatieve plannen zullen worden gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst voor alle omwonenden en vervolgens aan de GR worden aangeboden.

 
 

Informatie- en idee├źnavond 6 februari

Op 6 februari organiseert Eerlijk over Heesch West een informatie- en ideeënavond in De Pas in Heesch om u bij te praten over de plannen, acties en resultaten van het bewonersplatform en om samen met u na te denken over duurzamer alternatieven voor Heesch West (of Den Bosch Oost).

Programma:

19.30 uur Inloop

20.00 uur Welkom en stand van zaken door Eric Govers van Eerlijk over Heesch West

20.30 uur Brainstorm – samen verschillende alternatieve plannen uitwerken

21.30 uur Presentatie alternatieve plannen

22.00 uur Afsluiting en napraten

22.30 uur Einde

Iedereen is van harte welkom. In verband met zaalcapaciteit en koffie/thee graag even van tevoren aanmelden via de contactpagina.

 
 

Excursie windpark Het Spui in Hoekse Waard voor raadsleden

Op 9 november ging een delegatie van Eerlijk over Heesch West en Stichting Tegenwind Stijbeemden op excursie naar Nieuw Beijerland in de Hoekse Waard, waar sinds een aantal maanden vijf windturbines van zo’n 200 meter hoogte in bedrijf zijn. We spraken met omwonenden die op 500 meter van de turbines woonden en konden zelf horen en zien wat zulke industriële gevaartes met de omgeving doen. Het advies van de mensen uit de Hoekse Waard: ‘Denk niet: het valt wel mee, want het valt echt heel erg tegen. En laat de raadsleden voor ze een besluit nemen zelf een kijkje komen nemen.’ Daarom organiseren we samen met Mark Speldenbrink uit Nieuw Beijerland op 18 januari opnieuw een excursie speciaal voor de raadsleden uit de drie betrokken gemeentes. Het programma is van 10 – 13 uur en bevat een bezoek aan het windmolenpark en bij verschillende omwonenden. Na afloop is er lunch in het dorpscafé waar vragen gesteld kunnen worden aan betrokken bewoners en raadsleden. Overige geïnteresseerden zijn ook welkom. Meld je aan via de contactpagina.  

 
 

Wie vormen Eerlijk over Heesch West en hoe kunt u bijdragen

Eerlijk over Heesch West is een bewonersplatform voor en door bezorgde bewoners uit de gemeenten Den Bosch, Oss en Bernheze. Wij maken ons sterk voor eerlijke en open communicatie over de plannen voor een bedrijventerrein Heesch West (voorheen Waalbos) en voeren actie om de leefbaarheid en gezondheid van de bewoners te beschermen en de natuur- en cultuurhistorische waarden van het buitengebied te behouden.

Binnen het platform werken vrijwilligers van verschillende buurtverenigingen in werkgroepen samen aan allerlei activiteiten, zoals flyeren, inspreken, gesprekken met raadsleden en experts, excursies, sponsoring, website, etc.

Wilt u ook actief bijdragen aan het platform of heeft u een andere vraag? Laat het ons dan weten door een mail te sturen naar info@eerlijkoverheeschwest.nl We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

U kunt het platform ook financieel steunen door een bijdrage te storten. Lees meer via donaties.

 
 

In de media

Voor nieuwsberichten zie de nieuwspagina op onze site. Lees ook de voorgaande nieuwsbrieven Eerlijk over Heesch West.

Uitgelicht

Hoe stoppen we de 'verdozing' van Nederland?
In de laatste tien jaar groeide het logistiek vastgoed met tien miljoen vierkante meter in Nederland. Verpesten deze grote distributiecentra, ook wel 'dozen' genoemd, ons landschap? Bekijk de uitzending van het programma De Monitor van 6 januari jl.
 
Maak jij je ook zorgen over de 'verdozing' van Nederland en de 'dozen' die ze willen gaan bouwen op Heesch West? Je kan je zorgen delen met de redactie van de monitor.
 
Lachen om windmolens? For Mineur zorgt er voor in Heesch
Mensen eens laten lachen om windmolens en om Heesch West: hierin slaagde cabaretgroep For Mineur tijdens een zeer drukbezochte nieuwjaarsoptreden in gemeenschapshuis De Pas. Lees het artikel hierover op de site van BD. 
 
2019: het jaar van protest
Bekijk het jaaroverzicht van DTVNieuws.
 
Bijeenkomst Knillis 
Op uitnodiging van Knillis was Eerlijk over Heesch West op 5 december 2019 aanwezig in Den Bosch voor een inloopbijeenkomst over plan Heesch West. Bekijk hier een sfeerimpressie. 
 
 

Agenda

*15 januari 3e stakeholdersbijeenkomst Regionale Energie Strategie (RES)

Waar: Oss

Hoe laat: vanaf 17:00

Opgeven via formulier

*18 januari Excursie windpark Het Spui in Hoekse Waard voor raadsleden door EoHW

Waar: Nieuw Beijerland

Vertrek: rond 10.00 (Geffen eo.)

Opgeven via contactpagina Eerlijk Over Heesch West

*6 februari Informatie- en ideeënavond in De Pas door EoHW

Waar: De Pas Heesch

Hoe laat: 19.30 inloop, start 20.00

In verband met zaalcapaciteit en koffie/thee graag even van tevoren aanmelden via de contactpagina

 

Voor een uitgebreid overzicht van alle bijeenkomsten bekijk de agenda op onze site.

 
 

Disclaimer