Eerlijk over Heesch West
 

Plantekening Heesch West

Het idee

Aan de zuidzijde van de A59, tussen 's-Hertogenbosch, Heesch en Oss, is men voornemens het regionaal bedrijventerrein Heesch West te vestigen. Het gaat in totaal om zo'n 170 hectare, waarvan in deze 1e fase 50 ha aan kavels wordt uitgegeven. De plannen richten zich met name op bedrijven die veel ruimte nodig hebben, zoals (zeer) grootschalige logistiek en bedrijvigheid op het gebied van innovatieve concepten in de bouw, circulaire economie en circulaire energieoplossingen. Daarnaast biedt het terrein ruimte voor regionale verplaatsers. De gemeenten 's-Hertogenbosch, Oss en Bernheze zijn gezamenlijk initiatiefnemer voor dit terrein en hebben zich hiervoor verbonden in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West.

Initiatiefnemer

Het initiatief voor het duurzame bedrijventerrein Heesch West is genomen door de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West. De GR is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, tussen de gemeenten Bernheze, 's Hertogenbosch en Oss, in werking getreden op 14-06-2014, met tot doel om – ter bevordering van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de regio Noordoost Brabant – te komen tot een gezamenlijke ontwikkeling, realisatie, exploitatie en beheer van een regionaal bedrijventerrein genaamd 'Heesch West'. Het plangebied is geheel in eigendom bij de GR.

Het bedrijventerrein ligt op het grondgebied van de gemeenten Bernheze en 's-Hertogenbosch. De gemeenteraden van deze gemeenten zijn dan ook bevoegd gezag voor de bestemmingsplannen. De gemeente Oss is lid van de GR en daarom mede direct betrokken bij de plan- en besluitvorming.

Stand van zaken en planning*

 • 11 juni 2019 – 13 augustus 2019: Voorontwerpbestemmingsplan en MER lag ter inzage. Iedereen kon hierop een inspraakreactie indienen. Deze reacties worden nu verwerkt. Het plan gaat richting volgende fase richting: Ontwerp Bestemmingsplan (OBP).
 • najaar 2019: De Gemeenschappelijke Regeling werkt aan de behandeling van de ingediende reacties en nader planuitwerking.
 • 25 augustus 2020 Drie grote windturbines op Heesch West komen er toch niet.
 • eind 2020: De Gemeenschappelijke Regeling werkt aan de behandeling van de ingediende zienswijzen.

Planning

 • dec 2020 - febr 2021: aanvullend onderzoek omgevingseffecten en actualisering MER
 • dec 2020 - 2021: participatietraject landschapsontwerp
 • maart 2021 advies commissie m.e.r. en GGD
 • april 2021 Ontwerp Bestemmingsplan (OBP) en Milieueffectrapportage (MER) definitief 
 • mei 2021: bestuurlijke vrijgave Ontwerp Bestemmingsplan
 • juni - juli 2021: zienswijzen (termijn 6 weken)
 • sept - oktober 2021: Opstellen zienswijzennota en definitief bestemmingsplan

 *bron site Heesch West en Heesch West Info brief d.d. 18 dec 2020

 

 

Lees ook:

 • Maak gebruik van uw spreekrecht en laat de gemeenteraad weten wat u van de huidige plannen vindt. Klik hier voor meer informatie. 
 • Eerlijk over Heesch West stapt uit overleg met gemeenten. Lees hier een uitleg in onze nieuwsbrief. Lees hier het bericht op de site van BD. 
 • Fotowedstrijd (H)eerlijk Heesch West. 
 • Drie grote windturbines op Heesch West komen er toch niet, fel bekritiseerd plan geschrapt. Lees het artikel op de site van BD. 
 • EOHW lanceert alternatief plan "Bosch Buiten"
 • Wandelroute over Heesch West
 • Windexcursie naar de Hoeksche Waard: ‘De lucht is hier áltijd gevuld met geluid’. Lees het artikel
 • Commissie maakt gehakt van rapport over Heesch west. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. Bekijk hier het advies zelf.
 • Ruim 1300 bezwaren op plan Heesch West. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. 
 • Emoties over Heesch West. Bekijk de reportage op Dtv Nieuws