Eerlijk over Heesch West
 

Het Ontwerp BestemmingsPlan (OBP) Heesch West ligt momenteel (vanaf 10 juni zes weken) ter inzage. 

Toelichting:

De formele procedure begint als het ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd. Hierna kan iedereen zienswijzen indienen. Zienswijzen zijn duidelijk beschreven redenen waarom u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan. Dit moet u binnen zes weken na de terinzagelegging kenbaar maken bij de gemeenteraad. Als u het niet met het ontwerpbestemmingsplan eens bent, is het
belangrijk dat u zienswijzen indient en dat deze al uw bezwaren bevat. Nieuwe bezwaren mogen in de latere beroepsfase niet alsnog naar voren worden gebracht.

-Let op: een eventuele eerdere (inspraak)reactie van u op het voorontwerp bestemmingsplan eind 2019 geldt niet als zienswijze. Dit had en heeft geen officiële status.-

De gemeenteraad beoordeelt alle zienswijzen en past het bestemmingsplan eventueel aan. Daarna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. 

Belangrijk:

 • Controleer of u een rechtsbijstandsverzekering heeft. Zo ja, neem z.s.m. contact op met de verzekering en vraag advies op basis van uw eigen situatie.
 • Heeft u vragen naar aanleiding van de publicatie van het Ontwerp bestemmingsplan dan kunt u die het beste via de Gemeenschappelijke Regeling (de projectorganisatie zelf) vragen via info@heeschwest.nl Zij moeten u hierbij ondersteunen.
 • De GR geeft op 15 en 22 juni een online informatiebijeenkomst waarbij ze op vragen ingaan. Daarvoor kunt u zich ook aanmelden via hetzelfde mailadres.
 • Er liggen nog meer plannen ter inzage!! Klik hier voor meer uitleg. 

Ondersteuning EoHW

Wij hebben de plannen die per 10 juni 2021 ter inzage gaan nog niet kunnen doornemen. Hier zullen wij de komende weken te tijd voor nemen. Wij zullen zeer waarschijnlijk een "inspiratiebrief" opstellen die u kunt gebruiken om een eigen geschreven zienswijze in te dienen. 

Belangrijk om daarbij te weten

• Dit is een voorbeeldbrief met voorbeelden van punten van bezwaar. U dient deze brief aan te passen aan uw eigen situatie.
• U bent zelf verantwoordelijk voor uw brief en de juiste inhoud hiervan.
• Belangrijk is dat uw zienswijze op tijd bij de gemeente is ingeboekt. Als u te laat bent wordt uw zienswijze niet behandeld.
•  Vergeet in de brief niet de DATUM, uw NAAM, ADRES en HANDTEKENING te zetten. 

Heeft u overige vragen of tips: mail naar info@eerlijkoverheeschwest.nl

Lees ook:

 • Ontwerp Bestemmingsplan Heesch West ter inzage!!! Klik hier voor meer informatie. 
 • Maak gebruik van uw spreekrecht en laat de gemeenteraad weten wat u van de huidige plannen vindt. Klik hier voor meer informatie.
 • Terugzien (online) bijeenkomst Heesch West 21 april 2021 . Klik hier om de video presentatie te bekijken. 
 • Eerlijk over Heesch West stapt uit overleg met gemeenten. Lees hier een uitleg in onze nieuwsbrief. Lees hier het bericht op de site van BD. 
 • Drie grote windturbines op Heesch West komen er toch niet, fel bekritiseerd plan geschrapt. Lees het artikel op de site van BD. 
 • EOHW lanceert alternatief plan "Bosch Buiten"
 • Wandelroute over Heesch West
 • Windexcursie naar de Hoeksche Waard: ‘De lucht is hier áltijd gevuld met geluid’. Lees het artikel
 • Commissie maakt gehakt van rapport over Heesch west. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. Bekijk hier het advies zelf.
 • Ruim 1300 bezwaren op plan Heesch West. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. 
 • Emoties over Heesch West. Bekijk de reportage op Dtv Nieuws