Eerlijk over Heesch West
 

Er ligt momenteel geen planonderdeel ter inzage. 

 

 

 

ARCHIEF (NIET ACTUEEL)

 

Het Ontwerp BestemmingsPlan (OBP) Heesch West lag vanaf 10 juni 2021 zes weken ter inzage. 

Toelichting:

De formele procedure begint als het ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd. Hierna kan iedereen zienswijzen indienen. Zienswijzen zijn duidelijk beschreven redenen waarom u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan. Dit moet u binnen zes weken na de terinzagelegging kenbaar maken bij de gemeenteraad. Als u het niet met het ontwerpbestemmingsplan eens bent, is het
belangrijk dat u zienswijzen indient en dat deze al uw bezwaren bevat. Nieuwe bezwaren mogen in de latere beroepsfase niet alsnog naar voren worden gebracht.

-Let op: een eventuele eerdere (inspraak)reactie van u op het voorontwerp bestemmingsplan eind 2019 geldt niet als zienswijze. Dit had en heeft geen officiële status.-

De gemeenteraad beoordeelt alle zienswijzen en past het bestemmingsplan eventueel aan. Daarna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. 

Belangrijk:

 • Controleer of u een rechtsbijstandsverzekering heeft. Zo ja, neem z.s.m. contact op met de verzekering en vraag advies op basis van uw eigen situatie.
 • Heeft u vragen naar aanleiding van de publicatie van het Ontwerp bestemmingsplan dan kunt u die het beste via de Gemeenschappelijke Regeling (de projectorganisatie zelf) vragen via info@heeschwest.nl Zij moeten u hierbij ondersteunen.
 • De GR geeft op 15 en 22 juni een online informatiebijeenkomst waarbij ze op vragen ingaan. Daarvoor kunt u zich ook aanmelden via hetzelfde mailadres.
 • Er liggen nog meer plannen ter inzage!! Klik hier voor meer uitleg. 

 

INSPIRATIEBRIEF T.B.V. ZIENSWIJZE

Wij hebben een inspiratiebrief opgesteld die u kunt (en mag) gebruiken om een zienswijze in te dienen. Klik hier voor het Word bestand. 

Belangrijk om te weten
• Dit is een inspiratiebrief. U dient deze brief aan te passen aan uw eigen persoonlijke situatie
U bent zelf verantwoordelijk voor uw brief en de juiste inhoud hiervan
• Belangrijk is dat uw zienswijze op tijd bij de gemeente(n) is ingeboekt (vóór 21 juli 2021). Als u te laat bent wordt uw zienswijze niet behandeld
• Is het de laatste dag van de zienswijzetermijn? Breng dan de brief zelf bij uw gemeente langs en vraag om een ontvangstbevestiging
• Vergeet in de brief niet de DATUM, uw NAAM, ADRES en HANDTEKENING te zetten.

 

Kant en klare zienswijze

De voorkeur gaat uit naar een persoonlijk geschreven zienswijze (zie hierboven voor inspiratie), omdat ieder zo zijn eigen bezwaren heeft. Het aantal maakt indruk, maar ook de persoonlijke verhalen zorgt voor meer "zeggenschap".

Klik hier voor de kant en klare algemene zienswijze als je geen uitgebreide eigen zienswijzereactie wenst te schrijven, maar wel je mening wilt laten horen.

🔴 Vul hem in
🔴 Zorg dat uw zienswijze voor 21 juli bij de gemeente binnen is

 

Heeft u input, overige vragen of tips: mail naar info@eerlijkoverheeschwest.nl

Lees ook:

 • Langs de A59 komt geen led-scherm aan mast bij Brier59. Klik hier voor meer informatie
 • Voortgang en vervolg Heesch West. Lees hier meer informatie op de site van de plannenmakers. 
 • Eerlijk over Heesch West stapt uit overleg met gemeenten. Lees hier een uitleg in onze nieuwsbrief. Lees hier het bericht op de site van BD. 
 • Drie grote windturbines op Heesch West komen er toch niet, fel bekritiseerd plan geschrapt. Lees het artikel op de site van BD. 
 • Wandelroute over Heesch West
 • Commissie maakt gehakt van rapport over Heesch west. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. Bekijk hier het advies zelf.
 • Ruim 1300 bezwaren op plan Heesch West. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. 
 • Emoties over Heesch West. Bekijk de reportage op Dtv Nieuws