Eerlijk over Heesch West
 

Lichtvervuiling Geffense Barrière straks in Heesch, Vinkel, Nuland en Geffen te zien

UPDATE 1 november 2023

Projectontwikkelaar Stein ziet na wel 61 bezwaren af van het plaatsen van een led-scherm. De ontwikkelaar heeft de aanvraag voor de vergunning op het laatste moment ingetrokken. Lees hier het bericht op de site van dtvnieuws.nl

-----------------------------------------------------------------

 

Ondanks negatief advies tóch een vergunning voor LED schermen op 40 meter hoogte Geffense Barriere

Op 22 juni heeft de gemeente Oss een Omgevingsvergunning verleend voor de plaatsing van ledschermen op 40 meter hoogte (!) op de Geffense Barrière. Ambtenaren van de gemeente Oss gaven in een advies aan het college aan dat zij de negatieve uitstraling naar de landelijke omgeving ruimtelijk niet te verantwoorden vinden. Het college van burgemeester en wethouders heeft echter dit negatieve advies naast zich neergelegd en er voor gekozen om de vergunning tóch te verlenen. Daarmee wordt het belang van alle omwonenden in de verre omgeving, waarbij slechts een deel in de gemeente Oss woont en een groter deel in de buurgemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch, ondergeschikt gesteld aan één ondernemer die tóch al zichtbaar is op deze zichtlocatie (!) langs de snelweg. Tot en met 3 augustus kan er nog bezwaar worden gemaakt, de enige mogelijkheid die er nog is om deze lichtvervuiling nog te voorkomen.

Niet te verantwoorden negatieve uitstraling op landelijk gebied
Ambtenaren van de gemeente Oss geven in het advies aan het college van B&W in Oss aan dat LED-schermen langs de snelweg wel vaker voorkomen, maar vaak niet hoger zijn dan 25 meter. Door de aanzienlijk hogere mast (die met 40 meter ver boven de bomen uitsteekt) hebben de LED-schermen daarbij niet alleen een uitstraling (zichtbaarheid) op de snelweg  waarvoor de ‘boodschappen’ op deze schermen bedoeld zijn, maar ook op het aangrenzende landelijke gebied. “Deze (negatieve) uitstraling naar de landelijke omgeving vinden we ruimtelijk niet te verantwoorden ten behoeve van extra promotiedoeleinden van (slechts) één bedrijf, dat vanaf de snelweg al prima zichtbaar is (op deze zichtlocatie direct aan de snelweg),” aldus de ambtenaren van de gemeente Oss. Daarnaast hebben de ledschermen mogelijk ook een negatieve invloed op de flora en fauna in de omgeving, net name voor nachtdieren als vleermuizen en uilen.

Zoals de ontwikkelaar het zelf in het Brabants Dagblad toelichtte zijn deze ledschermen ook nog goed zichtbaar vóór de afslag 52 Heesch: dat is 1,8 kilometer ver weg!

Bezwaar maken kan nog tot 3 augustus
Bij de argumentatie waarom het plaatsen van deze ledschermen, ondanks een eerder besluit van de Osse raad om lichtvervuiling tegen te gaan, wordt benoemd dat de dorpsraad van Geffen geen bezwaar heeft. En daarnaast geeft het college van Oss aan dat er een informatiebrief is verstuurd naar de omgeving over de voorgenomen plannen om led schermen toe te passen. Interessant is om te weten wie die brief heeft ontvangen en wat de exacte inhoud is, daar geeft het college van Oss geen inzage in bij het beantwoorden van de vragen uit de raad.

Willen we niet vanaf 2023 met z’n allen tegen LED schermen van 4x4 meter op een hoogte van 40 meter aankijken moeten we nú in actie komen. De omgevingsvergunning is op 22 juni verleend en vanaf dat moment gaan de 6 weken in waarbinnen bezwaar gemaakt kan worden. Dat betekent dat er tot en met 3 augustus bezwaar kan worden gemaakt tegen de plannen om op 40 meter hoogte LED schermen van 4x4 te plaatsen op de Geffense Barrière.

Geen nieuwe reclame langs de snelweg
Op meer plekken in het land wordt strijd gevoerd tegen nieuwe reclamemasten. Helaas is er nog geen duidelijk landelijk beleid. Zo adviseerde reeds in 2020  het College van Rijksadviseurs de ministers van Binnenlands Zaken en van Infrastructuur en Milieu om een verbod uit te vaardigen op nieuwe reclamedragers in de snelwegzone. Ook de digitalisering van de bestaande reclamedragers moet volgens het College worden verboden. Want ledschermen zijn in het landschap ongewenst, zowel op masten als aan gebouwen; aldus het College van Rijksadviseurs.

Meer informatie:

Toelichting op hoe bezwaar te maken:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-279675.html

De vergunning met bijlagen kun je hier vinden:

V1 22-061_UO-800-Signaleringsmast led

V1 Aanvraagformulier Signaleringsmast BRIER59

V1 Motivering LED scherm BRIER59

V2 Beschikking verlenen

V2 formulier activiteit bouwen

V2 quickscan wet Natuurbescherming

 

Bezwaarschrift van de Stichting Strijdbaar voor Leefbaarheid

 

Vragen over vergunningverlening LED schermen gemeenteraad Oss:

https://oss.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/10597dc2-9aec-4d79-a280-ec662f85c4f2?documentId=f303ce16-397d-407a-8d78-9a52cc6d85ab&agendaItemId=d57da931-3961-4a0f-a749-85868aa2b7e4

Advies Rijksadviseurs: Wat doet dat daar - geen reclame in het landschap
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2020/10/23/advies-over-lichtmasten-in-het-landschap

 

Nieuwsberichten

PVV wil dat provincie stokje steekt voor ledschermen aan A59 bij Geffen. Lees hier het bericht op de site van het Brabants Dagblad. 

SP kritisch over led-schermen op hoge mast bij Geffen: ‘Lichtvervuiling’. Lees hier het bericht op de site van het AD. 

 

Lees ook:

  • Langs de A59 komt geen led-scherm aan mast bij Brier59. Klik hier voor meer informatie
  • Voortgang en vervolg Heesch West. Lees hier meer informatie op de site van de plannenmakers. 
  • Eerlijk over Heesch West stapt uit overleg met gemeenten. Lees hier een uitleg in onze nieuwsbrief. Lees hier het bericht op de site van BD. 
  • Drie grote windturbines op Heesch West komen er toch niet, fel bekritiseerd plan geschrapt. Lees het artikel op de site van BD. 
  • Wandelroute over Heesch West
  • Commissie maakt gehakt van rapport over Heesch west. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. Bekijk hier het advies zelf.
  • Ruim 1300 bezwaren op plan Heesch West. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. 
  • Emoties over Heesch West. Bekijk de reportage op Dtv Nieuws