Eerlijk over Heesch West
 

Wie zijn wij

Voorgeschiedenis in het kort

Het plan Heesch West heeft een lange voorgeschiedenis. Dit gaat helemaal terug naar 2004 met het toenmalige Uitwerkingsplan Waalboss. Na jarenlange radiostilte met name door de crisis is het, voor omwonenden, sinds juni 2019 weer actueel geworden met de presentatie van het voorlopig ontwerp bestemmingsplan. Dit plan kwam voor vele omwonenden als een “duveltje uit een doosje”, naar jarenlang niets van de gemeenten te hebben gehoord. In tegenstelling tot de eerdere plannen die er lagen werden wij geconfronteerd met een geheel ander industrieterrein dan als het regionale industrieterrein wat destijds het plan was. De gemeenten Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch werken samen in de gemeenschappelijke regeling (GR) Heesch West. Dit samenwerkingsverband voert de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heesch West uit.

Eerlijk Over Heesch West (EoHW)

De bewoners hebben zich in juni 2019 verenigd in het bewonerscollectief ‘Eerlijk Over Heesch West’ en hebben als doel de belangen te behartigen van de direct omwonenden, maar ook het doel om nadrukkelijk betrokken te worden bij de planvorming, planontwikkeling en uiteindelijke besluitvorming.

Doelstelling Eerlijk Over Heesch West

 • Als betrokken omwonenden samenwerken om de leefbaarheid in en rondom plangebied Heesch West (tussen de dorpskernen Heesch, Oss, Geffen, Nuland en Vinkel) te behouden, te beschermen en waar mogelijk te verbeteren
 • Zo goed/compleet/breed mogelijk geïnformeerd te worden/zijn/blijven over de intenties en mogelijke gevolgen van plan Heesch West, in zeer brede zin, zowel positief als negatief. Waarbij actief gezocht wordt naar informatie van verschillende bronnen en experts.
 • Zo goed en breed mogelijk informeren van alle omwonenden van plan Heesch West, maar ook hen blijven wijzen op eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden tot participatie.
 • Actief participeren in de planvorming, planontwikkeling en uiteindelijke besluitvorming rondom plan Heesch West, in het belang van en vanuit het perspectief van de omwonenden.
 • Betrokken gemeenten actief volgen in hun beslissingsprocessen en waar mogelijk bestuurders aanspreken op de gevolgen (in breedste zin) van te nemen beslissingen en wijzen op hun verantwoordelijkheden.

Centrale boodschap

Plan Heesch West vormt een ernstige bedreiging voor de leefbaarheid in en om het beoogde bedrijventerrein. De zorgen concentreren zich rond de volgende 10 punten:

1. Een-na-zwaarste industrie (categorie 5.1)
met onredelijke risico’s voor onze veiligheid, gezondheid en het milieu.

2. Hemelhoge windturbines (210 meter)
die onze landelijke leefomgeving ernstig verstoren: slagschaduw, laagfrequent geluid, horizonvervuiling.(per augustus 2020 zijn deze turbines uit het plan geschrapt)

3. Ernstige toename vrachtverkeer (24/7)
op ontoereikend wegennet, met files, sluipverkeer, extra CO2-uitstoot tot gevolg.

4. Structurele geluidsoverlast (dag en nacht)
som van industrie, verkeer en windturbines, met piekbelasting door variërende windrichtingen en -snelheden.

5. Korte afstand industrie- en windpark op bewoning
(minder dan 350 meter) in combinatie met bouwhoogte (30 m) en industriecategorie (t/m 5.1).

6. Levensgevaarlijke luchtvervuiling (o.a. stikstof, fijnstof)
schadelijk voor mens, dier en natuur.

7. Onrechtvaardige lastenverdeling
lasten (o.a. waardedaling woning) voor omwonenden, lusten voor commerciële partijen, investeerders en gemeenten.

8. Bedreiging biodiversiteit
aanwezige insecten, vleermuizen, vogels, vossen en dassen in het gebied lopen groot gevaar.

9. Rommelig ruimtegebruik
versnippering in strijd met nationaal en regionaal beleid om industrie en wind in enkele grote parken te clusteren.

10. Onbetrouwbare overheid
die bewoners negeert: te late en misleidende informatie, geen dialoog, geen participatie, geen sociaal plan = geen draagvlak.

NB. Op 25 augustus 2020 is bekend gemaakt dat de Gemeenschappelijke Regeling afziet van de geplande windturbines. EOHW blijft alert of dit besluit niet op last van de rijksoverheid of de provincie kan worden overruled.

Plan Bosch Buiten

Als reactie op plan Heesch West heeft Eerlijk over Heesch West de omwonenden gevraagd om na te denken over duurzame alternatieven voor Heesch West. Het resultaat: plan Bosch Buiten. Dit plan B is geschreven vanuit het perspectief van de huidige en toekomstige bewoners van het buitengebied. Dit perspectief ontbreekt in de huidige plannen voor Heesch West, waarin economische en politieke belangen leidend zijn. In plan Bosch Buiten staan gezondheid, welzijn en natuur centraal, de pijlers van een duurzame samenleving.

Met plan Bosch Buiten wil EOHW in gesprek over een duurzamer aanpak op basis van People, Planet, Prosperity (3 P’s) met de volgende 10 concrete voordelen:

1. Geen zware industrie, maar circulaire economie: energieneutraal, zero waste, bio-based en sociaal.

2. Geen verstorende windturbines, maar schone energie van water, zon en aardwarmte.

3. Niet meer, maar minder zwaar en sluipverkeer, door autoluwe woonwijken, fietsstraat en deel- en carpoolfaciliteiten.

4. Geen toename, maar afname van geluid door geluidswallen, natuurdijk en bomen.

5. Geen onveilig en anoniem indutrieterrein, maar door focus op milieuvriendelijke en kleinschalige bedrijven Integratie van wonen & werken zonder veiligheidsrisico’s.

6. Geen luchtvervuiling, maar verbetering van de luchtkwaliteit door de plaatsing van bomen, overgang op biologische landbouw en afname van verkeer.

7. Geen waardedaling maar waardestijging van het hele gebied door een natuurlijke balans tussen wonen, werken en welzijn die goed aansluit op het oorspronkelijke karakter van het plangebied en de omliggende dorpen en toekomstbestendig is.

8. Geen schaamgroen, maar behoud en de bescherming van de aanwezige biodiversiteit, die door de overgang naar biologische landbouw, voedsel bos en waterpartijen juist wordt vergroot.

9. Geen licht- en horizonvervuiling, maar behoud van historische lijnen en wegen en een logische verbinding met de omliggende dorpen en natuur.

10. Plan Bosch Buiten is een kans voor de gemeentes om vertrouwen te winnen door te bewijzen dat het wel mogelijk is om samen met bewoners tot een beter alternatief te komen, dat leefbaarder, gezonder en lucratiever is dan plan Heesch West.

Help mee!

Bewonerscollectief EoHW kent meerdere werkgroepen, waarbij zich enthousiaste bewoners hebben aangesloten. Maar omdat er veel werk te verrichten is, zijn we op zoek naar nog meer mede-bewoners die ons doel willen ondersteunen. Voor een aantal werkgroepen zoeken we mede-bewoners, die ons kunnen helpen. Je kan je aanmelden voor de volgende werkgroepen of algemeen contact opnemen:

Werkgroep Politiek & Besluitvorming
Verdiep je in de standpunten van de gemeentelijke en provinciale politieke partijen en help ons de politiek te overtuigen met een alternatief plan (email: politiek@eerlijkoverheeschwest.nl)

Werkgroep Communicatie & Website
Help ons zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij EoHW door de inzet van goede communicatiemiddelen, waaronder deze website (email: webredactie@eerlijkoverheeschwest.nl)

Werkgroep Acties
Deze werkgroep organiseert (ludieke) acties om onze zorgen en doelen op allerlei manieren onder de aandacht te brengen van anderen. Dit is vaak omdat er iets is gebeurd en het nodig is om zo snel mogelijk de omgeving/politiek/media te laten weten wat wij ervan vinden (email: acties@eerlijkoverheeschwest.nl)

Vragen?

Heeft u (specifieke) vragen over het plan of overige verzoeken? Stuur een mail naar info@eerlijkoverheeschwest.nl

Interviews

Hiervoor kunt u contact opnemen met onze woordvoerders Eric Govers en Henk Verstegen via media@eerlijkoverheeschwest.nl

 

Lees ook:

 • Langs de A59 komt geen led-scherm aan mast bij Brier59. Klik hier voor meer informatie
 • Voortgang en vervolg Heesch West. Lees hier meer informatie op de site van de plannenmakers. 
 • Eerlijk over Heesch West stapt uit overleg met gemeenten. Lees hier een uitleg in onze nieuwsbrief. Lees hier het bericht op de site van BD. 
 • Drie grote windturbines op Heesch West komen er toch niet, fel bekritiseerd plan geschrapt. Lees het artikel op de site van BD. 
 • Wandelroute over Heesch West
 • Commissie maakt gehakt van rapport over Heesch west. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. Bekijk hier het advies zelf.
 • Ruim 1300 bezwaren op plan Heesch West. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. 
 • Emoties over Heesch West. Bekijk de reportage op Dtv Nieuws