Eerlijk over Heesch West
 
Voorkant Visie energielandschap Den Bosch

Gemeenteraad Den Bosch negeert zorgen rondom industriële windturbines plan Heesch West

Economische belangen krijgen voorrang op veilige en gezonde woonomgeving van de burgers.

8-07-2020 Rond plangebied Heesch West hebben volgens platform Eerlijk Over Heesch West economische belangen de kaders gevormd voor de gisteren door de gemeenteraad vastgestelde visie Energielandschap. Plangebied Heesch West is 1 op 1 overgenomen als gebied waar windturbines en zonnevelden mogelijk worden. Voor Heesch West waren reeds plannen om drie windturbines van 210 meter hoogte te realiseren. Er zijn grote zorgen bij omwonenden ten aanzien van de geplande windturbines. Ze vrezen geluidsoverlast en lichamelijke klachten door laagfrequent geluid. De geplande windturbines staan bij sommige woningen ingetekend binnen 350 meter afstand. De omwonenden hadden hun hoop gericht op de visie. In de visie Energielandschap wordt het aspect gezondheid echter niet gewogen, omdat er volgens de gemeente geen sprake is van een planologische regeling, maar een visie op hoofdlijnen. Op voorhand wordt aangenomen dat er geen sprake is van onaanvaardbare gevaarlijke gevolgen voor bewoners. Eerlijk over Heesch West is van mening dat men zich hierbij verschuilt achter huidige verouderde wet- en regelgeving. Er zijn volgens het platform voldoende praktijkervaringen rondom bestaande windparken alsmede wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat windturbines op te korte afstand van bewoning voor ernstige klachten zorgen. De gemeenteraad had de mogelijkheid om specifieke condities op te nemen ten aanzien van afstanden tot woonhuizen of maximale geluidsbelasting in de visie. Het platform is hoopvol ten aanzien van de aangenomen motie ‘Wind te Gast”. In de motie is men van mening dat de afstand tussen windturbines en woonkernen een belangrijk element is. In de motie is opgenomen dat bij de ontwikkeling van een grootschalig energiepark een minimale afstand van ca. 1000 meter wordt gehanteerd bij de plaatsing van een windturbine tot aan woonkernen. Het platform rekent erop dat die 1000 meter ook wordt toegepast voor woonhuizen nabij Heesch West. De omwonenden van plan Heesch West  gaan er vanuit dat de motie bedoeld is om ontoelaatbare negatieve invloed op hun leef kwaliteit te voorkomen.

Meer informatie:

-Luister hier de raadsvergadering over de Visie Energielandschap terug. Het betreft agendapunt  III.8 Visie energielandschap. Hier vindt u tevens de bijbehorende stukken en ingediende moties. 

-Lees meer informatie op de pagina van de gemeente Den Bosch over Energielandschap.

 

 

Lees ook:

  • Langs de A59 komt geen led-scherm aan mast bij Brier59. Klik hier voor meer informatie
  • Voortgang en vervolg Heesch West. Lees hier meer informatie op de site van de plannenmakers. 
  • Eerlijk over Heesch West stapt uit overleg met gemeenten. Lees hier een uitleg in onze nieuwsbrief. Lees hier het bericht op de site van BD. 
  • Drie grote windturbines op Heesch West komen er toch niet, fel bekritiseerd plan geschrapt. Lees het artikel op de site van BD. 
  • Wandelroute over Heesch West
  • Commissie maakt gehakt van rapport over Heesch west. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. Bekijk hier het advies zelf.
  • Ruim 1300 bezwaren op plan Heesch West. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. 
  • Emoties over Heesch West. Bekijk de reportage op Dtv Nieuws