Eerlijk over Heesch West
 

Als inwoner van uw gemeente kunt u uw stem laten horen. Op die manier komt de gemeenteraad nog beter te weten wat er leeft binnen de gemeente en in dit geval ten aanzien van het plan bedrijventerrein Heesch West. De gemeenteraden nemen uiteindelijk ook het definitieve besluit over plan Heesch West. Laat dus voor dat het Ontwerp Bestemmingsplan (juni/juli 2021) ter inzage gaat uw mening horen. Hoe u dat doet leggen wij u hieronder uit per gemeente. 

 

GEMEENTE BERNHEZE

Tijdens commissievergaderingen heeft u vijf minuten de tijd om de commissie toe te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Zo kunt u uw mening geven, een probleem uitleggen of een verzoek toelichten. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, kunt u zich aanmelden bij de griffie. Dat kan met een e-mail aan griffie@bernheze.org.

Kijk hier voor de agenda in de gemeente Bernheze

 

GEMEENTE DEN BOSCH

Tijdens de raadsavond Informeren & Ontmoeten (I&O) vertelt u uw mening (in vijf minuten) aan de raadsleden. Na uw verhaal kunnen de raadsleden u vragen stellen. U meldt zich hiervoor uiterlijk 24 uur voorafgaand bij de griffie. 

De eerstvolgende raadsavond I&O is op 25 mei 2021. 

Kijk hier voor de vergaderagenda in de gemeente Den Bosch. Klik hier voor meer informatie om u aan te melden. 

 

GEMEENTE OSS

U kunt inspreken tijdens de vergaderingen van de raadscommissies en van de gemeenteraad. Wanneer u inspreekt over een onderwerp wat op de agenda staat, doe dat dan zo vroeg mogelijk tijdens het proces. Dan kan er nog rekening worden gehouden met uw reactie. U kunt dus beter tijdens een opiniecommissie of adviescommissie inspreken dan tijdens de gemeenteraad. De raad moet namelijk een besluit nemen en op dat moment is het moeilijker om nog zaken aan te passen.
U kunt ook inspreken over een onderwerp wat niet op de agenda staat, maar waarvan u het belangrijk vindt om dit met de raadsleden te delen. Deze insprekers krijgen de ruimte om hun reactie te geven tijdens een Podiumbijeenkomst.

Kijk hier voor de vergaderkalender in de gemeente Oss

Klik hier voor meer informatie om u aan te melden. 

 

 

 

Lees ook:

  • Langs de A59 komt geen led-scherm aan mast bij Brier59. Klik hier voor meer informatie
  • Voortgang en vervolg Heesch West. Lees hier meer informatie op de site van de plannenmakers. 
  • Eerlijk over Heesch West stapt uit overleg met gemeenten. Lees hier een uitleg in onze nieuwsbrief. Lees hier het bericht op de site van BD. 
  • Drie grote windturbines op Heesch West komen er toch niet, fel bekritiseerd plan geschrapt. Lees het artikel op de site van BD. 
  • Wandelroute over Heesch West
  • Commissie maakt gehakt van rapport over Heesch west. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. Bekijk hier het advies zelf.
  • Ruim 1300 bezwaren op plan Heesch West. Lees het artikel in het Brabants Dagblad. 
  • Emoties over Heesch West. Bekijk de reportage op Dtv Nieuws